Κλίμακα Συναισθηματικής Μετάδοσης [ECS-15]

 

 

Ανάλυση

Η συναισθηματική μετάδοση περιγράφει μια συγκεκριμένη ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων και προκαλεί στο άτομο να αφομοιώσει ακούραστα αυτά τα συναισθήματα μέσω απλής έκθεσης στη συμπεριφορά των άλλων. Η Κλίμακα Συναισθηματικής Μετάδοσης παρέχει ένα μέτρο του συναισθηματικού αναστολέα και της αρμονίας μεταξύ του συναισθηματικού ερεθίσματος και της αντίδρασης. Αποτελεί ένα ιδανικό μέτρο για χρήση όταν ο ερευνητής προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την έκφραση συναισθημάτων ως ανεξάρτητη μεταβλητή.

 

 

Σκοπός

Η Κλίμακα Συναισθηματικής Μετάδοσης είναι ένα 15-στοιχειώδες εργαλείο που στοχεύει στη μέτρηση των ατομικών διαφορών στην ευαισθησία να “αρπάξει” τα συναισθήματα άλλων ατόμων. Εξετάζει την μιμητική τάση σε πέντε βασικά συναισθήματα (αγάπη, χαρά, φόβος, θυμός και θλίψη). Η Κλίμακα Συναισθηματικής Μετάδοσης προορίζεται για χρήση σε μια ευρεία γκάμα ρυθμίσεων, δειγμάτων και ερευνών. Μπορεί να διενεργηθεί και να βαθμολογηθεί γρήγορα, μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα ECS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

  • Πάντα (Always) = Πάντα αληθές για μένα.
  • Συχνά (Often) = Συχνά αληθές για μένα.
  • Συνήθως (Usually) = Συνήθως αληθές για μένα.
  • Σπάνια (Rarely) = Σπάνια αληθές για μένα.
  • Ποτέ (Never) = Ποτέ αληθές για μένα.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Doherty, R. W. (1997). The Emotional contagion scale: A measure of individual differences. Journal of Nonverbal Behavior, 21, pp. 131-154.