Κλίμακα Επιπέδου Θυμού [LAS-13]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Επιπέδου Θυμού (LAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και αξιολόγηση της έντασης του θυμού σε ατομα. Αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Δρ. Raymond DiGiuseppe, το LAS είναι ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά στον εντοπισμό και τη θεραπεία προβλημάτων θυμού

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει την ένταση του θυμού σε άτομα.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα LAS-13 αποτελείται από 13 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Απόλυτα Διαφωνώ, Ελαφρώς Διαφωνώ, Συμφωνώ και Διαφωνώ Εξίσου, Ελαφρώς Συμφωνώ, Απόλυτα Συμφωνώ

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το LAS έχει βρεθεί ότι είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο του θυμού. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες για την αξιολόγηση της έντασης του θυμού σε άτομα και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων διαχείρισης του θυμού.

 

Βιβλιογραφία

Russell‚ Jaquaye‚ “Instrument Development: Youth Anger‚ Youth Forgiveness‚ and Youth Emotional Support” (2013). University of Wisconsin Milwaukee .Theses and Dissertations. Paper 264

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!