Η βαθμολογία της Μεσογειακής Διατροφής[MDS-11]

Σκοπός Κλίμακας

Το [MDS-11] είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αφορά τη μεσογειακή διατροφή. Επεξηγηματικότερα, μετρά το κατά πόσο οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων συνάδουν με τα πρότυπά, που ορίζει η συγκεκριμένη δίαιτα.

Ανάλυση Κλίμακας

Η μεσογειακή διατροφή έγινε ευρέως γνωστή για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 από τη Μελέτη των Επτά Χωρών (Keys et al., 1986). Το[MDS-11]  περιλαμβάνει  11 στοιχεία (μη επεξεργασμένα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, πατάτες, ψάρια, κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας, πουλερικά, γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά, ελαιόλαδο και αλκοόλ).

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις που αφορούν την μεσογειακή διατροφή. Έχει αναπτυχθεί μια βαθμολογία διατροφής (εύρος 0-55) που αξιολογεί την προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή. Για την κατανάλωση ειδών που θεωρείται ότι είναι κοντά στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής (μη ραφιναρισμένα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, ψάρια και πατάτες) αποδόθηκαν βαθμολογίες 0 έως 5 για ποτέ, σπάνια, συχνή, πολύ συχνή, εβδομαδιαία και καθημερινή κατανάλωση, ενώ για την κατανάλωση τροφίμων που θεωρείται ότι απέχουν από το πρότυπο αυτό (κόκκινο κρέας και προϊόντα, πουλερικά και γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά) αποδόθηκαν βαθμολογίες σε αντίστροφη κλίμακα.

Στατιστική Ανάλυση

Έτσι, η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 55, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να δείχνουν μεγαλύτερη τήρηση της [MDS-11] και να υποδηλώνουν μεγαλύτερη προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν προτείνονται συγκεκριμένα όρια.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι δείκτες έδειξαν ικανοποιητικές επιδόσεις στην αξιολόγηση της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή. Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα και η συμφωνία μεταξύ των δεικτών, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιλογή των συνιστωσών, του αριθμού των συνιστωσών και των κριτηρίων βαθμολόγησης των δεικτών ώστε να βελτιωθεί η εσωτερική τους συνοχή.

Βιβλιογραφία

Anastasiou, C. A., Yannakoulia, M., Kosmidis, M. H., Dardiotis, E., Hadjigeorgiou, G. M., Sakka, P., … & Scarmeas, N. (2017). Mediterranean diet and cognitive health: Initial results from the Hellenic Longitudinal Investigation of Ageing and Diet. PloS one12(8), e0182048.

Milà-Villarroel, R., Bach-Faig, A., Puig, J., Puchal, A., Farran, A., Serra-Majem, L., & Carrasco, J. L. (2011). Comparison and evaluation of the reliability of indexes of adherence to the Mediterranean diet. Public health nutrition14(12A), 2338-2345.

Pagliai, G., Sofi, F., Vannetti, F., Caiani, S., Pasquini, G., Molino Lova, R., … & Macchi, C. (2018). Mediterranean diet, food consumption and risk of late-life depression: the Mugello Study. The journal of nutrition, health & aging22(5), 569-574.

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2006). Dietary patterns: a Mediterranean diet score and its relation to clinical and biological markers of cardiovascular disease risk. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases16(8), 559-568.

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., Arvaniti, F., & Stefanadis, C. (2007). Adherence to the Mediterranean food pattern predicts the prevalence of hypertension, hypercholesterolemia, diabetes and obesity, among healthy adults; the accuracy of the MedDietScore. Preventive medicine44(4), 335-340.

Pérez-Rey, J., Roncero-Martín, R., Rico-Martín, S., Rey-Sánchez, P., Pedrera-Zamorano, J. D., Pedrera-Canal, M., … & Lavado-García, J. M. (2019). Adherence to a mediterranean diet and bone mineral density in spanish premenopausal women. Nutrients11(3), 555.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!