The Multidimensional Health Locus of Control Scale [MHLCD18]

Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Κέντρων Ελέγχου Υγείας [ΠΕΚΕΥ-18]

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου [MHLCD-18] είναι η αξιολόγηση στην εστίαση ελέγχου του πάσχοντος ατόμου σχετικά με θέματα που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο [MHLCD-18] κατασκευάστηκε από τον Wallston και τους συνεργάτες του το 1994 με βάση τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Julian Rotter (Rotter 1966). Το [MHLCD-18] αποτελείται από τρείς συνιστώσες : (α) την υποκλίμακα (IHLC) που αξιολογεί κατά πόσο η υγεία του ατόμου επηρεάζεται από την συμπεριφορά του ίδιου του ατόμου, (β) την υποκλίμακα (CHLC) που αξιολογεί κατά πόσο το άτομο πιστεύει ότι η κατάσταση της υγείας του καθορίζεται από την τύχη ή τα τυχαία περιστατικά, ενώ (γ) η υποκλίμακα (PHLC) που αξιολογεί το βαθμό στον οποίο η συμπεριφορά άλλων ανθρώπων θεωρείται υπεύθυνη για τις αλλαγές στην υγεία του ατόμου. Πρόκειται για ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 18 λήμματα που χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : (1) 6 λήμματα μετρούν την εσωτερική απόδοση στον εαυτό για τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, (2) 6 λήμματα που μετρούν το ρόλο της τύχης, και (3) τα υπόλοιπα 6 λήμματα που μετρούν το ρόλο των σημαντικών άλλων.

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής τα άτομα καλούνται να απαντήσουν σε μία κλίμακα έξι διαβαθμίσεων όπου το 1= διαφωνώ απόλυτα έως 6=συμφωνώ απόλυτα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από την άθροιση των βαθμών της κάθε ερώτησης. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη μεγαλύτερης προτίμησης για το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης υποκλίμακας.

Εγκυρότητα Αξιοπιστία

Οι συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές και η ανάλυση παραγόντων υποδεικνύουν ότι οι υποκλίμακες έχουν επαρκή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής και καλή αξιοπιστία για το σύνολο των 18 λημμάτων αλλά και για κάθε μία υποκλίμακα ξεχωριστά με τον δείκτη Cronbach’s a να έδωσε τιμές ίσες με 0,69 , 0,59, 0,74 και 0,72 αντίστοιχα. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Κασβίκη και συν. (2003) και τα  αποτελέσματα έδειξαν ότι είχε καλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Θεοφίλου, Π. (2009). Ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: ο ρόλος των αντιλήψεων για την υγεία. Περιοδικό Νοσηλευτική Τόμος4.

Ξενόγλωσση Βιλβιογραφία

Kasvikis, Y., Scaloubaca, D., & Mitskidou, P. (2003). Effects of exposure treatment on locus of control attributions in agoraphobics. Psychiatriki.

Wallston, K. A. (2005). The validity of the multidimensional health locus of control scales. Journal of health psychology10(5), 623-631.

Wallston, K. A. (2020). Multidimensional health locus of control scales. Encyclopedia of behavioral medicine, 1423-1424.

Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Health education monographs6(1), 160-170.