Κλίμακα Αντιληπτού Οικογενειακού Φορτίου [PFBS-21]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Έχουν αναπτυχθεί πολλές κλίμακες για την κατηγοριοποίηση και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την ψυχική ασθένεια. Ωστόσο, λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις οικογένειες των ασθενών με ψυχική ασθένεια, οι οποίες μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πολλά μέλη οικογενειών σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να αναλαμβάνουν ρόλους φροντιστών πλήρους απασχόλησης ή, τουλάχιστον, να αντιμετωπίζουν αυξημένη ανησυχία για την ευημερία του ασθενούς και του εαυτού τους. Για να μετρήσει αυτόν τον πιθανό φόρτο σε σχέση με τη σχιζοφρένεια, αναπτύχθηκε η Κλίμακα Αντιληπτού Οικογενειακού Φορτίου (PFBS).

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το φορτίο της σχιζοφρένειας στην οικογένεια ενός ασθενούς.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα PFBS-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία αξιολογούνται σε μια πεντάβαθμη κλίμακα, με εύρος από 0 εώς 5:
0 = Το συμπεριφορικό πρόβλημα δεν εμφανίζεται και δεν ενοχλεί τον συγγενή.
1 = Το συμπεριφορικό πρόβλημα εμφανίζεται, αλλά δεν ενοχλεί τον συγγενή.
2 = Το συμπεριφορικό πρόβλημα εμφανίζεται και ενοχλεί ελάχιστα τον συγγενή.
3 = Το συμπεριφορικό πρόβλημα εμφανίζεται και ενοχλεί σημαντικά τον συγγενή.
4 = Το συμπεριφορικό πρόβλημα εμφανίζεται και ενοχλεί πολύ τον συγγενή.

Βιβλιογραφία

Levene, J. E., Lancee, W. J., Seeman, M. V. (1996). The perceived family burden scale: measurement and validation. Schizophrenia Research, 22(2), 151–157.