Εργαλείο για τον Έλεγχο Διαταραχών Σχετιζόμενων με την Αγωνία στα Παιδιά  [SCARD-41]

 

 

Ανάλυση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι η αγωνία. Αρκετά παιδιά θα βιώσουν κλινικά επίπεδα αγωνίας και μερικά μπορεί να εξελιχθούν σε πλήρη διαταραχή αγωνίας. Οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι περίπου το 10% του πληθυσμού μπορεί να βιώσει κάποια στιγμή διαταραχή αγωνίας. Χωρίς επαρκή εργαλεία για τη μέτρηση των επιπέδων αγωνίας στα παιδιά, δεν είναι δυνατό να απομονωθεί το πρόβλημα και να του παρασχεθεί η πρώιμη προσοχή που χρειάζεται. Γι’ αυτό και δημιουργήθηκε και επικυρώθηκε το “Screen for Child Anxiety Related Disorders” (SCARED). Αυτό το εργαλείο μετρά την αγωνία χρησιμοποιώντας τέσσερις πεδίου: πανικό/σωματική, αγωνία χωρισμού, γενικευμένη αγωνία και φοβία του σχολείου.

 

 

 

Σκοπός

The Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) είναι ένα εργαλείο που αποτελείται από 41 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 3 σημείων τύπου Likert. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του εργαλείου: μία ρωτά τους γονείς σχετικά με το παιδί τους, ενώ η άλλη ρωτά αυτές τις ίδιες ερωτήσεις απευθείας στο παιδί. Ο σκοπός του εργαλείου είναι η εντοπισμός ενδείξεων διαταραχών αγωνίας σε παιδιά.

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SCARD-41 αποτελείται από 41 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: Όχι αληθές ή σχεδόν ποτέ αληθές, Κάπως αληθές ή μερικές φορές αληθές, Πολύ αληθές ή συχνά αληθές.

 

 

Βιβλιογραφία

Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999). Psychometric properties. A replication study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(10), 1230–6.