Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης [SEI-25]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

To 1967 o Coopersmith δημιούργησε το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης το οποίο μετρά τη γενική αυτοεκτίμηση των μαθητών. Σε συνέχεια του, το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης δημιουργήθηκε από τον Battle ο οποίος βασίστηκε σε στοιχεία της κλίμακας των Rogers και Dymond (1954). Επιπλέον το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης αποτελεί επίσης ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο και αξιοποιείται από μεγάλο μέρος ερευνητών.

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Η σύντομη μορφή του Διαπολιτισμικού ερωτηματολογίου αυτοεκτίμησης [SEI-25] στοχεύει στην ανάλυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, μέσα από την αντίληψη του μαθητή σε τέσσερεις τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι: γενική αυτοεκτίμηση, κοινωνική αυτοεκτίμηση, γονείς στο σπίτι και σχολική-ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης αποτελείται συνολικά από 30 δηλώσεις εκ των οποίων οι 25 δηλώσεις αναφέρονται στις διάφορες περιοχές αυτοεκτίμησης ενώ οι 5 αποτελούν την κλίμακα ψευδούς η οποία σχετίζεται με την αμυντική στάση που έχει το άτομο όταν συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν στις δηλώσεις με μια κλίμακα της μορφής Ναι / Όχι.

Στατιστική Ανάλυση

Κάθε απάντηση «Ναι» βαθμολογείται με 1 βαθμό, ενώ οι απαντήσεις «Όχι» βαθμολογούνται με 0 βαθμούς. Ωστόσο υπάρχουν και ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται αντίστροφα. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συγκριτικά με τους μαθητές οι οποίοι έχουν χαμηλότερα ποσοστά αυτοεκτίμησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά και έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα με την διαδικασία της αντίστροφής μετάφρασης. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει υψηλά ποσά εγκυρότητας και αξιοπιστίας, η οποία συγκεκριμένα είναι 0,75 και η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων είναι 0,64.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Battle, J. (1981). Culture-free self-esteem inventories for children and adults. Special child publications.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα