Ερωτηματολόγιο Συμπόνιας του Τορόντο [TEQ-16]

 

 

Ανάλυση

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 16 ερωτήσεις, καθεμία από αυτές βαθμολογείται σε μια κλίμακα πέντε βαθμών από το “ποτέ” έως το “συχνά”. Δημιουργήθηκε μελετώντας άλλα διαθέσιμα εργαλεία συμπόνιας, προσδιορίζοντας τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων και προκύπτοντας έναν μοναδικό παράγοντα που αποτέλεσε τη βάση του Toronto Empathy Questionnaire (TEQ). Το TEQ αντιλαμβάνεται τη συμπόνια ως έναν κυρίως συναισθηματικό διακανονισμό. Έχει δείξει θετική συσχέτιση με μετρήσεις κοινωνικής αποκωδικοποίησης, άλλα μέσα μέτρησης της συμπάθειας, και αρνητική συσχέτιση με μετρήσεις της συμπτωματολογίας αυτισμού.

 

 

 

Σκοπός

Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ως ένα σύντομο μέσο μέτρησης της συμπάθειας.

 

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 16 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται στα εξής: 1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Καμία φορά, 4=Συχνά, 5=Πάντα.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., & Levine, B. (2009). The toronto empathy questionnaire: Scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. Journal of Personality Assessment, 91, 62-71