Ερωτηματολόγιο Αυτοεικόνας [IO1]

 

 

Συγγραφέας

L. Thurstone (Προσαρμογή: Ison Psychometrica).

 

Σκοπός

Η στόχευση του ερωτηματολογίου είναι η ανάλυση της αυτοεικόνας του ατόμου. Χρησιμοποιείται για την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού σε όλους τους τομείς ειδικοτήτων, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, στην προσωπική συμβουλευτική, καθώς και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης στη ψυχολογία. Επιπλέον, έχει εφαρμοστεί σε διάφορα είδη έρευνας, επιτρέποντας τη χρήση του σε ποικίλα πεδία και επιστημονικά πλαίσια.

 

Σύντομη περιγραφή

Το IO1 εξετάζει την ύπαρξη σταθερών προσωπικών χαρακτηριστικών που απαρτίζουν την αυτοεικόνα ενός ατόμου, διατηρώντας την ανεπηρέαστη από πιστεύω, προκαταλήψεις και κοινωνικές επιρροές. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ενέργεια-κινητικότητα, τη σωματική δραστηριότητα, την παρορμητικότητα, την κυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κοινωνικότητα και τη στοχαστικότητα. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο διερευνάται η εικόνα που διατηρεί κανείς για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από εξωτερικές κοινωνικές και οικογενειακές επιρροές.

 

Δείγμα

Στη γενική έννοια, οι νόρμες αντιπροσωπεύουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές ή πρότυπα συμπεριφοράς που καθορίζονται από την κοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες για άνδρες και γυναίκες. Αυτές οι προσδοκίες μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τους ρόλους και τις ευκαιρίες που παρέχονται σε κάθε φύλο.

Οι νόρμες μπορεί να καλυφθούν από τον πολιτισμό, τις θρησκείες, τις κοινωνικές παραδόσεις και άλλους παράγοντες. Σε πολλές κοινωνίες, υπάρχουν προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να συμπεριφέρονται, να εμφανίζονται και να εκφράζουν τον εαυτό τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι νόρμες μπορεί να εξελίσσονται και να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της κοινωνίας. Επίσης, η αντίληψη και η αποδοχή των νορμών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ατομικές πεποιθήσεις και τις αξίες κάθε ατόμου.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της χρήσης κλειδών, και στη συνέχεια, με την εφαρμογή ενός ειδικού λογισμικού, οι αρχικές τιμές μετατρέπονται σε στενς. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε διαγράμματα.

 

Εγκυρότητα

Υποθέτω ότι αναφέρεστε σε κάποια είδους μελέτη ή έρευνα που έχει διεξαχθεί σχετικά με τον Intelligence Quotient 1 (IO1) και τις συσχετίσεις του με άλλα τεστ. Εάν είναι δυνατό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την πηγή των πληροφοριών σας για να κατανοήσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, μπορώ να παρέχω μια γενική παράφραση του κειμένου σας:

“Έχουν διεξαχθεί μελέτες που εξετάζουν τον Intelligence Quotient 1 (IO1) και τις συσχετίσεις του με άλλα τεστ. Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει συσχετίσεις με το Guilford Personality Schedules, το Allport Vernon Study of Values, το Kuder Preference Record, καθώς και το American Council on Education Psychological Examination (ACE). Επιπλέον, πολλοί παράγοντες αυτών των τεστ φαίνεται να συσχετίζονται με παράγοντες του IO1.”

 

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία των ημικλάστων κυμαίνεται μεταξύ 0,46 και 0,83, ενώ η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων κυμαίνεται από 0,61 έως 0,82. Η επαναχορήγηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε εντός περιόδου έξι μηνών για όλα τα υποκείμενα.

 

Κυρία βιβλιογραφική πηγή

Thurstone, L. L. (1953). Examiner Manual for the Thurstone Temperament Schedule. Chicago: Science Research Associates.