Η κλίμακα συμβολικού ρατσισμού 2000 [TSRS-8]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα συμβολικού ρατσισμού 2000 (TSRS-8) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία για να μετρήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον συμβολικό ρατσισμό. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε από τους Samuel L. Gaertner και John F. Dovidio το 1986.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας ίναι να μετρήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον συμβολικό ρατσισμό. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος ρατσισμού αναφέρεται σε αρνητικές αξιολογήσεις, στερεότυπα και προκαταλήψεις προς ομάδες που θεωρούνται διαφορετικές ή απόκλινες, αλλά εκφράζονται μέσω συμβολικών μέσων, όπως απόψεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα TSRS-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Συμφωνώ απολύτως, Συμφωνώ κάπως, Διαφωνώ κάπως, Διαφωνώ έντονα

 

Βιβλιογραφία

Henry, P. J., & Sears, D. O.  (2002).  The symbolic racism 2000 scale.  Political Psychology, 23, 253-283.