Μη επισημασμένες φασιστικές στάσεις [UFA-26]

 

Ανάλυση

Η ανάλυση των φασιστικών συμπεριφορών μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα, καθώς ορισμένες συμπεριφορές μπορεί να ερμηνευτούν διαφορετικά ανάλογα με το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με το φασισμό, και που μπορούν να αναγνωριστούν χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες ετικέτες. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: Υποστήριξη για αυταρχικά και αντιδημοκρατικά μέτρα: Φασιστικές συμπεριφορές μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη ή την προαγωγή μέτρων που περιορίζουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των ατόμων. Εθνικισμός και αποκλειστικότητα: Φασιστικές ιδεολογίες επικεντρώνονται συχνά στην υπεροχή της ενότητας του έθνους ή της φυλής τους, ενώ παράλληλα εκφράζουν αποχή ή εχθρότητα έναντι άλλων ομάδων. Εχθρότητα προς τη διαφορετικότητα: Οι φασίστες συχνά εκδηλώνουν εχθρότητα προς άλλες φυλές, εθνικότητες, θρησκείες ή ομάδες ανθρώπων που θεωρούν “διαφορετικές” από τη δική τους. Κοινωνικός δαρβινισμός: Φασιστικές ιδεολογίες ενθαρρύνουν συχνά την ιδέα του ανταγωνισμού μεταξύ των ατόμων και των ομάδων, θεωρώντας τον “ισχυρό” ως ανώτερο και δικαιολογώντας την ύπαρξη ανισότητας. Στρατηγική της φόβου και της βίας: Οι φασίστες μπορεί να χρησιμοποιούν την προπαγάνδα του φόβου και της απειλής για να ενισχύσουν την εξουσία τους και να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να εντοπιστούν σε συμπεριφορές ή πολιτικές πρακτικές που μπορεί να θεωρηθούν φασιστικές, ακόμα και χωρίς τη χρήση επισήμων ετικετών. Είναι σημαντικό να γίνει συνειδητοποίηση και αντίσταση σε αυτούς τους τύπους συμπεριφοράς, προωθώντας αντιδημοκρατικές και μη φασιστικές αξίες.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου μπορεί να είναι η ανάδειξη και η κατανόηση των επικίνδυνων χαρακτηριστικών του φασισμού, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτά τα θέματα. Μπορεί επίσης να προσπαθεί να προειδοποιήσει και να αποτρέψει την άνοδο ή τη διάδοση των φασιστικών ιδεολογιών και πρακτικών στην κοινωνία. Επίσης, ο στόχος μπορεί να περιλαμβάνει την ενθάρρυνση της δράσης ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, εκμετάλλευσης και αποκλεισμού που συνδέονται με το φασισμό. Κατά συνέπεια, ο στόχος είναι να προωθηθεί η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο UFA-26 αποτελείται από 26 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη δήλωση, 2=Συμφωνώ με αυτή τη δήλωση, 3=Είμαι αβέβαιος για αυτή τη δήλωση, 4=Διαφωνώ με αυτή τη δήλωση, 5=Διαφωνώ κάθετα με αυτή τη δήλωση

 

Βιβλιογραφία

Edwards‚ A.‚ (1941). Unlabeled fascist attitudes. Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 36‚ 579-582.

Edwards‚ A. L. (1944). The signs of incipient fascism. The Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 39(3)‚ 301-316.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!