Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona [KIV-54]

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο να μετρά την ικανοποίηση των ασθενών και συγγενών τους από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δημιουργήθηκε από τους Ruggeri και Angola το 1993 στη Verona.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Κλίμακα αλλά και που διάφερει από ένα Ερωτηματολόγιο, μεταβαίνοντας στον διπλανό σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο vs Κλίμακα

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona περιλαμβάνει 54 ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert .H κλίμακα αυτή κυμαίνεται από το 1 (Χάλια) έως το 5 (Εξαιρετικά), με εναλλασσόμενη κατεύθυνση. 

Στατιστική ανάλυση

Το VSSS αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αξιολογούνται οι ερωτήσεις, μέσω της κλίμακας ίδιας Κλιμακας Likert. Στη δεύτερη ενότητα οι ερωτώμενοι καλούνται να δώσουν αυθόρμητες απαντήσεις σχετικά με την ικανοποίηση, του τύπου «Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν…», «Αυτό που δεν μου άρεσε περισσότερο ήταν…» κ.α. Οι ερωτήσεις αυτές, διερευνούν έναν υποτομέα της ικανοποίησης, που αφορά τα συναισθήματα των ατόμων σχετικά με τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια και τις εμπειρίες τους με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τέλος, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν στην ίδια κλίμακα Likert την ικανοποίηση από τις πτυχές που δήλωσαν ως πιο σημαντικές για την παροχή ικανοποιητικής φροντίδας στο VECS (Verona Expectations for Care Scale).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το VSSS είναι αναγνωρισμένο στον ευρωπαϊκό χώρο ως το καταλληλότερο ερωτηματολόγιο μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών και των συγγενών από τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

*Συγγραφείς: Ruggeri & Dall’ Angola. 1993

Βιβλιογραφία

Ruggeri, M., & Dall’Agnola, R. (1993). The development and use of the Verona Expectations for Care Scale (VECS) and the Verona Service Satisfaction Scale (VSSS) for measuring expectations and satisfaction with community-based psychiatric services in patients, relatives and professionals. Psychological medicine23(2), 511-523.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας, με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Ικανοποίηση, Κλινική Ψυχολογία