Οπτική Αναλογική Κλίμακα [ΟΚΑ]

 

Σκοπός Κλίμακας

Βασικός σκοπός της κλίμακα VAS αποτελεί η καταγραφή της εξέλιξης του πόνου των ασθενών ή η σύγκριση της σοβαρότητας του πόνου μεταξύ ασθενών με παρόμοιες παθήσεις.

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα είναι ένα όργανο μέτρησης που προσπαθεί να μετρήσει ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται ότι κυμαίνεται σε ένα συνεχές φάσμα τιμών και δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί άμεσα. Μία τέτοια περίπτωση είναι η αξιολόγηση του πόνου των ασθενών. Συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορους πληθυσμούς ενηλίκων, για παράδειγμα: άτομα με ρευματικές παθήσεις, ασθενείς με χρόνιο πόνο, καρκίνο ή περιπτώσεις αλλεργικής ρινίτιδας. Εκτός από την αξιολόγηση του πόνου, έχει εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της διάθεσης την όρεξη, το άσθμα, τη δυσπεψία και τη βάδιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα απλό, έγκυρο και αποτελεσματικό για την αξιολόγηση του ελέγχου της νόσου

 

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα VAS αναπαριστά μια ευθεία οριζόντια γραμμή σταθερού μήκους, συνήθως 100 mm. Τα άκρα της ορίζονται ως τα ακραία όρια της προς μέτρηση παραμέτρου (σύμπτωμα, πόνος, υγεία) µε κατεύθυνση από τα αριστερά (χειρότερο) προς τα δεξιά (καλύτερο).

 

Στατιστική Ανάλυση

Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, η βαθμολογία προσδιορίζεται μετρώντας την απόσταση (mm) στη γραμμή των 10 cm μεταξύ της θέσης “χωρίς πόνο” και του σημείου που έχει ορίσει ο ασθενής, παρέχοντας ένα εύρος βαθμολογιών από 0-100. Υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει μεγαλύτερη ένταση πόνου.

 

Εγκυρότητα Κλίμακας

Όσον αφορά την εγκυρότητα της κατασκευής, σε ασθενείς με διάφορες ρευματικές παθήσεις, η κλίμακα VAS έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με μια πενταβάθμια λεκτική περιγραφική κλίμακα (“μηδέν”, “ήπιος”, “μέτριος”, “σοβαρός” και “πολύ σοβαρός”) και με μια αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης (με επιλογές απάντησης από “καθόλου πόνος” έως “αφόρητος πόνος”), με συσχετίσεις που κυμαίνονται από 0,71-0,78 και 0,62-0,91, αντίστοιχα.

 

Αξιοπιστία Κλίμακας

Η αξιοπιστία του τεστ επανελέγχου έχει αποδειχθεί ότι είναι καλή, αλλά φαίνεται να είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (r= 0,94, P= 0,001) σε σχέση με των αγράμματων ασθενών (r= 0,71,P= 0,001).

 

Βιβλιογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία

Delgado, D. A., Lambert, B. S., Boutris, N., McCulloch, P. C., Robbins, A. B., Moreno, M. R., & Harris, J. D. (2018). Validation of digital visual analog scale pain scoring with a traditional paper-based visual analog scale in adults. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Global research & reviews2(3).

 

Λέξεις κλειδιά: Κλίμακα, εξέταση, τέστ, μελέτη, έρευνα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ερωτηματολόγιο έρευνας, κλίμακα μέτρησης, Στατιστική ανάλυση, ανάλυση απαντήσεων, αξιολόγηση πόνου