Απόθεμα προτιμήσεων Wagner [AQ-12]

 

 

Περιγραφή

Το “Wagner Preference Inventory [AQ-12]” θα αποτελείται από 12 ερωτήσεις που σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των ατόμων σε διάφορες κατηγορίες, όπως καριέρα, προσωπικές σχέσεις, χόμπι, και αναψυχή.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του εργαλείου θα ήταν να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τις προτιμήσεις τους και να διερευνήσουν πώς αυτές οι προτιμήσεις μπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές τους στη ζωή και την εργασία τους.

 

Ανάλυση

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα αξιολογούνται με βάση μια κλίμακα (π.χ., από “πολύ σπάνια” έως “πολύ συχνά”), και τα συνολικά αποτελέσματα θα υποδεικνύουν το επίπεδο ενδιαφέροντος ή προτίμησης σε διάφορες δραστηριότητες ή θέματα.

 

Βαθμονόμηση

Για τη βαθμονόμηση του εργαλείου, θα απαιτούνταν η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από ένα ευρύ και ποικίλο δείγμα πληθυσμού για να καθοριστούν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των σκορ.

 

Βιβλιογραφία

Επειδή το “Wagner Preference Inventory” δεν είναι καταχωρημένο ως υπαρκτό εργαλείο στην ψυχομετρική βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές γι’ αυτό. Ωστόσο, γενικές μελέτες για την ψυχομετρία και τις προτιμήσεις των ατόμων μπορούν να βρεθούν σε βάσεις δεδομένων όπως PsycINFO και Google Scholar.