Κλίμακα WillTry [WTS-22]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

ο εργαλείο WillTry σχεδιάστηκε για να μετρά την αυτοαναφερόμενη προθυμία των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών να δοκιμάσουν φρούτα και λαχανικά (τόσο νέα όσο και συνηθισμένα). Το WillTry διενεργείται από συντονιστή και αποτελείται από 22 στοιχεία. Το παιδί πρέπει να δηλώσει εάν θα δοκίμαζε, θα μπορούσε να δοκίμαζε ή δε θα δοκίμαζε το φρούτο ή το λαχανικό που αναφέρεται σε κάθε στοιχείο. Μπορεί να υπολογιστεί συνολική βαθμολογία καθώς και υποβαθμίσεις για την προθυμία να δοκιμάσουν φρούτα και λαχανικά. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών ή παρεμβάσεων για απώλεια βάρους.

 

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο που βρίσκεται η προθυμία των παιδιών στο να δοκιμάσουν φρούτα και λαχανικά στην διατροφή τους.

 

 

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα WillTry WTS-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1= Όχι, 2=Ίσως, 3= Ναι.

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Thomson, J. L., McCabe-Sellers, B. J., Strickland, E., Lovera, D., Nuss, H. J., Yadrick, K., … & Bogle, M. L. (2010). Development and evaluation of WillTry. An instrument for measuring children’s willingness to try fruits and vegetables. Appetite, 54, 465-472.

Tussing-Humphreys L, Thomson J, McCabe-Sellers B, Strickland E, Lovera D, Bogle M.  A school-based fruit and vegetable snacking pilot intervention for Lower Mississippi Delta children.  Infant, Children, and Adolescent Nutrition published online 31 July 2012.