Τεστ Κινητικής Λειτουργίας [WMFT-27]

 

 

Ανάλυση

Η αρχική έκδοση του Τεστ Κινητικής Λειτουργίας Wolf (WMFT) σχεδιάστηκε από τον Δρ. Steven L. Wolf του Ιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Emory (Wolf, Lecraw, Barton & Jann, 1989). Στη συνέχεια, έχει τροποποιηθεί από τους ερευνητές Taub, Blanton και McCullough από το Ερευνητικό Ομάδα UAS CI Therapy. Η τροποποιημένη έκδοση του τεστ έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και με ασθενείς που έχουν υποστεί ελαφρά έως μέτρια εγκεφαλικά επεισόδια (Taub, Miller, Novack, Cook, Fleming, Nepomuceno, Connell, & Crago, 1993; Taub, Crago, & Uswatte, 1998).

 

 

 

 

Σκοπός

Το Τεστ Κινητικής Λειτουργίας Wolf (WMFT) αποτελεί ένα ποσοτικό δείκτη της ικανότητας κινητικότητας των άνω άκρων, το οποίο εξετάζεται μέσω χρονομετρημένων και λειτουργικών εργασιών. Το WMFT έχει προταθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης υψηλότερα λειτουργικών χρόνιων ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματική εγκεφαλική κάκωση, όσον αφορά το βαθμό σοβαρότητας και την έλλειψη κινητικότητας στα άνω άκρα.

 

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο WMFT-27 αποτελείται από 27 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με δευτερόλεπτα δηλαδή σε κάθε ερώτηση ο συμμετέχων συμπληρώνει πόσα δευτερόλεπτα του παίρνει να κάνει πχ ότι λέει η πρόταση.

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Fritz, S. L., Blanton, S., et al. (2009). “Minimal detectable change scores for the Wolf Motor Function Test.” Neurorehabil Neural Repair 23: 662-667.

Lang, C. E., Edwards, D. F., et al. (2008). “Estimating minimal clinically important differences of upper-extremity measures early after stroke.” Arch Phys Med Rehabil 89(9): 1693-1700.

Morris, D. M., Uswatte, G., et al. (2001). “The reliability of the wolf motor function test for assessing upper extremity function after stroke.” Arch Phys Med Rehabil 82: 750-755.

Whitall, J., Savin, D. N., Jr., et al. (2006). “Psychometric properties of a modified Wolf Motor Function test for people with mild and moderate upper-extremity hemiparesis.” Arch Phys Med Rehabil 87(5): 656-660.

Wing, K., Lynskey, J. V., et al. (2008). “Whole-body intensive rehabilitation is feasible and effective in chronic stroke survivors: a retrospective data analysis.” Top Stroke Rehabil 15(3): 247-255.

Wolf, S. L., Catlin, P. A., et al. (2001). “Assessing Wolf motor function test as outcome measure for research in patients after stroke.” Stroke 32: 1635-1639.