Ερευνητικό Εργαλείο PTSD για μικρά παιδιά [YCPS-18]

 

 

Ανάλυση

Η δομή των έξι στοιχείων βασίστηκε στην επιθυμία να εντοπιστούν οι νέοι που έχουν τουλάχιστον πέντε συμπτώματα PTSD. Όταν τα μικρά παιδιά διαγιγνώσκονται με έναν αναπτυξιακά ευαίσθητο αλγόριθμο. Το YCPS δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη σε κάποια μελέτη. Αυτές οι διατυπώσεις προέρχονται από την πολυετή εμπειρία της διεξαγωγής συνεντεύξεων και του σχεδιασμού διαγνωστικών συνεντεύξεων για το PTSD με φροντιστές μικρών παιδιών σε πολλαπλές ερευνητικές μελέτες.

 

 

Σκοπός

Το YCPS προορίζεται για τον γρήγορο έλεγχο της μετατραυματικής διαταραχής στην οξεία επαύριο τραυματικού γεγονότος (2-4 εβδομάδες μετά το γεγονός) ή/και σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει χρόνος για μεγαλύτερης διάρκειας αξιολογήσεις ή δεν είναι διαθέσιμη μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της ψυχικής υγείας. Η οθόνη δεν προορίζεται για γενική αξιολόγηση της PTSD ούτε για τη διάγνωση.

 

 

Βαθμονόμηση

Ένα γεγονός πρέπει να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή να θεωρείται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του παιδιού ή άλλου προσώπου (συνήθως ενός αγαπημένου προσώπου) και το παιδί να είναι μάρτυρας του γεγονότος και είναι συνήθως ξαφνικό ή/και απροσδόκητο 0 = Απουσία 1 = Παρών. Επιλέγονται επιπλέον, οι αριθμοί  (0, 1 ή 2) που περιγράφει καλύτερα πόσο συχνά το σύμπτωμα έχει ενοχλήσει το παιδί

 

 

Βιβλιογραφία

Scheeringa MS (2009). Posttraumatic stress disorder. In CH Zeanah (Ed.), Handbook of Infant Mental Health, third edition (pp. 345-361). New York, NY: Guilford Press.

Cohen JA, Deblinger E, Mannarino AP, Steer RA (2004). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 43(4), 393-402.

Cohen JA, Scheeringa MS (2009). Post-traumatic stress disorder diagnosis in children: Challenges and promises. Dialogues in Clinical Neuroscience 11(1), 91-99.

Scheeringa MS (in press). PTSD in Children Younger Than Age of 13: Towards a Developmentally Sensitive Diagnosis. Journal of Child & Adolescent Trauma.

Scheeringa MS, Weems CF, Cohen JA, Amaya-Jackson L, Guthrie D (2010). Trauma-focused cognitive-behavioral therapy for posttraumatic stress disorder in three through six year-old children: A randomized clinical trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry.