ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[FINANCE DATA ANALYSIS]

 

Η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis) ως Οδηγός των Οικονομικών

Τα οικονομικά όπως και κάθε επιστήμη αλλάζει και εξελίσσεται, καθώς καινούργια εργαλεία εξοπλίζουν τους οικονομολόγους. Η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis) είναι ένα από αυτά και δίνει το πλεονέκτημα σε όσους γνωρίζουν τα συμπεράσματα της, να προσαρμοστούν και να πάρουν σωστές αποφάσεις. 

Επεξεργασία Χρηματοοικονομικών Δεδομένων (Finance Data)

Αναλυτικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων δύναται να σκιαγραφήσει το οικονομικό περιβάλλον, να προβλέψει ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και να καθοδηγήσει τους ενδιαφερόμενους σε ορθολογικές ενέργειες. Είναι λογικό, ότι η ικανότητα της αυτή την καθιστά πολύτιμη για κάθε τομέα της οικονομίας. 

Επεξεργασία Δεδομένων μέσω Σύγχρονων Μεθόδων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του όγκου των δεδομένων τα οποία προσφέρονται για επεξεργασία και έρευνα. Κάθε μεγάλη επιχείρηση εκμεταλλεύεται terabytes δεδομένων, τα οποία αφορούν τους πελάτες. Όλο αυτό γίνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η κατάλληλη ανάλυση των οικονομικών δεδομένων ενισχύει στην ορθή επιλογή αποφάσεων, βασιζόμενες στην ανάλυση της αγοράς.

Η Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) στα Οικονομικά

Ένας σημαντικός τομέας που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι η εξόρυξη δεδομένων (data mining) στην οικονομία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η συλλογή των χρηματοοικονομικών δεδομένων (finance data) πραγματοποιείται από οικονομικούς οργανισμούς και χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία. Η σύνδεση της εξόρυξης δεδομένων με την ανάλυση οικονομικών δεδομένων συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη μοντέλων όσο και στις προβλέψεις στην αγορά εργασίας.

Από την Ανάλυση Δεδομένων στο Συμπέρασμα

Η διαδικασία αναζήτησης των πολύτιμων πληροφοριών χωρίζεται σε πέντε στάδια:

1.     Συγκέντρωση στοιχείων  και επιλογή των κατάλληλων δεδομένων ανάλογα με τον χώρο που ερευνάται.

2.     Έλεγχος και προετοιμασία των δεδομένων που επιλέχθηκαν. 

3.     Μετατροπή των δεδομένων σε μορφή κατάλληλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση.

4.     Ανάλυση των δεδομένων με τη εκάστοτε τεχνική.

5.     Εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα οποία προκύπτουν από το στάδιο 5 είναι αυτά τα οποία καθοδηγούν στην επίλυση του προβλήματος και στην λήψη της απόφασης. 

Συμπεράσματα

Η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis) είναι απαραίτητη στον σύγχρονο οικονομικό κόσμο. Η κατανόηση και η χρήση των μεθόδων και των τεχνικών αυτού του εργαλείου είναι σίγουρο ότι θα δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους ενδιαφερόμενους. Παρατηρείται πως η επεξεργασία δεδομένων έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, πράγμα που αποδεικνύει τη βαρύτητά της στις οικονομικές αποφάσεις.  

Βιβλιογραφία

Γκαντερής, Π. (2021). Η ανάλυση δεδομένων στο οικονομικό επάγγελμα.

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. AI magazine, 17(3), 37-37.

Ruppert, D., & Matteson, D. S. (2011). Statistics and data analysis for financial engineering (Vol. 13). New York: Springer.


Για περισσότερα σχετικά με την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!