Εισαγωγή

Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) καθορίζει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και την δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έτσι αυξάνοντας την ζήτηση ανάλυσης και εφαρμογών οδηγούν στην διεύρυνση της τεχνολογίας των πληροφοριών και αντίστοιχα των αναλυτικών μεθόδων.

 

Γνώσεις και Δεξιότητες των BDA (Business Data Analytics)

Για το επάγγελμα των BDA (Business Data Analytics) απαιτούνται σημαντικά στοιχεία γνώσεων, δυνατοτήτων και προσόντων που χωρίζονται σε 3 κύριους τομείς:

  • Επιχειρηματικός τομέας, που περιλαμβάνει ικανότητες επικοινωνίας, διοίκηση έργων, διαχείριση χρόνου και πελατειακό προσανατολισμό.
  • Αναλυτικός τομέας που ενσωματώνει δεξιότητες ορισμού προβλημάτων και της επίλυσης τους, προγνωστική ανάλυση και ενοποιητική ανάλυση.
  • Τεχνικός τομέας όπου χωρίζεται σε 3 υποομάδες, τις εφαρμογές (Excel,SAS), τις γλώσσες (R, Python, Sql) και τέλος υποδομή (Hadoop,Casandra,Oracle).

 

Γνώσεις και Δεξιότητες των DS (Data Science)

Σε ανάλυση των προγραμμάτων συστημάτων διοίκησης πληροφοριών τέθηκαν 4 βασικοί άξονες δεξιοτήτων στην εκπαίδευση των Ds (Data Science):

  • Προεργασία, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων π.χ., μοντελοποίηση δεδομένων
  • Αναζήτηση δεδομένων, στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση
  • Αναλυτικά μοντέλα και αλγόριθμοι
  • Προϊόν δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!