Εμπειρικό Κενό

Empirical Gap

Εισαγωγή

Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το κενό ενός ερευνητή μπορεί να είναι το μη κενό ενός άλλου ερευνητή. Η πλειονότητα αυτής της σύγκρουσης με τα ερευνητικά κενά τείνει να πατάει στην αντίληψη. Εξακολουθεί να είναι ένας αγώνας για τους περισσότερους ερευνητές, ιδίως για τους διδακτορικούς ερευνητές, να εντοπίσουν και να ορίσουν τα κενά στις μελέτες τους. Ένας σημαντικός τύπος ερευνητικού κενού είναι το εμπειρικό κενό (empirical gap).

Εντοπισμός

Το εμπειρικό κενό είναι το είδος του κενού που αφορά τα κενά στην προηγούμενη έρευνα. Η σύγκρουση αυτή αφορά τα ερευνητικά ευρήματα ή τις προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν ή να επαληθευτούν εμπειρικά. Για παράδειγμα, το εμπειρικό κενό συχνά αντιμετωπίζει συγκρούσεις που καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρήσει άμεσα να αξιολογήσει ένα θέμα ή ένα θέμα από μια εμπειρική προσέγγιση.

Παράδειγμα Εμπειρικού Κενού: Καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρήσει να αξιολογήσει άμεσα την ικανότητα του εμποδίου να προκαλεί καθυστέρηση απόκρισης. […] Ωστόσο, χωρίς αυστηρές μελέτες που να επιβεβαιώνουν ή να αμφισβητούν την έννοια […], κανένα τέτοιο συμπέρασμα δεν δικαιολογείται (Piccoli και Ives 2005).

Επεξήγηση: Τα ευρήματα ή οι προτάσεις της έρευνας πρέπει να αξιολογούνται ή να επαληθεύονται εμπειρικά.

Μετά τον Εντοπισμό

Αφού εντοπιστούν τα εμπειρικά κενά μπορεί να χρειαστεί να επαληθευτούν. Σε αυτό το πλαίσιο, επαλήθευση σημαίνει να διασφαλιστεί ότι το ερευνητικό κενό (research gap) όντως υπάρχει. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι βιβλιογραφικές επισκοπήσεις (literature review) πρέπει να συνθέτουν όλη τη σχετική βιβλιογραφία και να ενσωματώνουν όλη τη γνώση που υπάρχει στο αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο. Εάν, ωστόσο, μια βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν είναι επαρκής, υπάρχει ανάγκη επαλήθευσης των ερευνητικών κενών που προκύπτουν από τη σύνθεση, καθώς μπορεί να έχουν παραβλεφθεί εργασίες που αποκαλύπτουν ότι τα ερευνητικά κενά είχαν κλείσει στο παρελθόν.

Για την επαλήθευση, μπορεί να είναι λογικό να διεξαχθεί μια έρευνα με βάση τα άρθρα από τα οποία προέκυψαν τα αντίστοιχα εμπειρικά κενά ή τα οποία συνδέονται στενά με το ερευνητικό κενό. Το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι άλλοι ερευνητές που ενδέχεται να έχουν καλύψει το ερευνητικό κενό θα αναφέρουν επίσης τα άρθρα από τα οποία προκύπτει το ερευνητικό κενό για να δικαιολογήσουν τις μελέτες τους. Σε περίπτωση που το ερευνητικό κενό δεν προκύπτει άμεσα από συγκεκριμένα ερευνητικά άρθρα, θα μπορούσε να βοηθήσει η αναζήτηση σε σχετικές βάσεις δεδομένων ή η σάρωση των επικρατούντων εγχειριδίων για όρους αναζήτησης που αναφέρονται στο ερευνητικό κενό.

Παράδειγμα στρατηγικής και συγγραφής

Ο ερευνητής πρέπει να παρέχει μια συνοπτική δήλωση των σκοπών και της συμβολής της μελέτης στη βιβλιογραφία. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να προκύπτει λογικά από το κείμενο που εντοπίζει κενά, ασυνέπειες και/ή αντιπαραθέσεις στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα:

Φαίνεται ότι υπάρχει ένα εμπειρικό κενό στην προηγούμενη έρευνα. Υπάρχει έλλειψη αυστηρής έρευνας στην προηγούμενη βιβλιογραφία. Ορισμένες από αυτές τις ανεξερεύνητες________ φαίνεται να είναι σημαντικές και άξιες διερεύνησης στο πλαίσιο του _____________________________. Η εμπειρική διερεύνηση αυτών των ζητημάτων είναι σημαντική διότι ___________________. Επιπλέον, οι προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε ποιοτικές έρευνες σχετικά με ___________________ . Καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρήσει άμεσα να αξιολογήσει εμπειρικά το _____________. Πολύ λίγες εμπειρικές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με το ______________.

Συμπεράσματα

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις είναι απαραίτητες για την πρακτική της “έρευνας βασισμένης σε στοιχεία“. Μια ολοκληρωμένη και ρητή εξέταση των υφιστάμενων στοιχείων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός αναπάντητου και αναλύσιμου ερωτήματος, για τον σχεδιασμό μιας μελέτης που είναι πιθανότερο να απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης. Ο εντοπισμός των κενών από τις συστηματικές ανασκοπήσεις είναι ένας δρόμος προς την έρευνα με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τα θεμέλια της έρευνας βασίζονται στην υποβολή ερωτημάτων και στην εξεύρεση μιας νέας κατεύθυνσης έρευνας με βάση τα κενά της προηγούμενης έρευνας. Αυτό αποτελεί κινητήρια δύναμη για την έρευνα της νέας γνώσης ενώ ταυτόχρονα είναι ένα πλαίσιο που θα παράσχει στους ερευνητές ένα πρότυπο και ένα θεμέλιο για τη διεξαγωγή μιας συστηματικής και εμπεριστατωμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Βιβλιογραφία

Anthony, M. (2020). ARTICLE:‘Research Methods and Strategies Workshop: A Taxonomy of Research Gaps: Identifying and Defining the Seven Research Gaps.’. Researchgate. Accessed January, 3.

Müller-Bloch, C., & Kranz, J. (2015). A framework for rigorously identifying research gaps in qualitative literature reviews.

Robinson, K. A., Saldanha, I. J., & Mckoy, N. A. (2011). Development of a framework to identify research gaps from systematic reviews. Journal of clinical epidemiology, 64(12), 1325-1330.


Για περισσότερα σχετικά με τo Εμπειρικό Κενό, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!