ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Εισαγωγή

Κλινική δοκιμή ή αλλιώς κλινική μελέτη, σημαίνει ένα πείραμα το οποίο εκτελείται πάνω σε ανθρώπους στα πλαίσια της επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος του πειράματος αυτού, είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των επιπτώσεων μίας θεραπευτικής μεθόδου στον ανθρώπινο οργανισμό. Για παράδειγμα, τέτοιες δοκιμές λαμβάνουν χώρα σε περιπτώσεις φαρμάκων, καινούργιων χειρουργικών μεθόδων κ.α.

Μορφές κλινικών δοκιμών

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν διάφορες μορφές κλινικών δοκιμών. Αρχικά, δεν γίνεται να παραλειφθεί η πρώτη κατηγορία, η οποία αφορά τις θεραπευτικές μελέτες και σχετίζεται με τη δοκιμή νέων θεραπειών. Επίσης, υπάρχουν και οι προληπτικές μελέτες, που εξετάζουν την πιθανότητα μία ουσία να καταπολέμα προληπτικά μία νόσο. Ταυτόχρονα, η τρίτη μορφή είναι οι διαγνωστικές μελέτες, οι οποίες αφορούν την εξέλιξη μεθόδων διάγνωσης στα πρώτα στάδια μίας ασθένειας. Τέλος, υπάρχουν και οι κλινικές δοκιμές που αφορούν την ποιότητα ζωής και μελετούν νέες τακτικές για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ατόμων. Παραδείγματος χάριν, η δημιουργία νέων υγιεινών διαιτολογίων είναι στα καθήκοντά τους.

Στάδια κλινικών δοκιμών

Σχετικά με τα στάδια των κλινικών δοκιμών, αυτά είναι δυνατόν να χωριστούν σε τέσσερεις φάσεις. Πρώτα, έρχεται η Φάση Ι, η οποία αποτελεί την αρχική αξιολόγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος και πραγματοποιείται σε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Ο κύριος στόχος της, είναι να εξεταστεί κατά πόσο το σκεύασμα είναι ασφαλές και να μελετηθεί η μέγιστη δυνατή δόση και φαρμακοκινητική συμπεριφορά. Έπειτα, γίνεται λόγος για τη Φάση ΙΙ η οποία αφορά μικρές μελέτες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, οι κλινικές δοκιμές διακόπτονται σε αυτό το στάδιο.

Ακολούθως, στην περίπτωση που το φάρμακο περάσει τη Φάση ΙΙ, έρχεται η Φάση ΙΙΙ. Επεξηγηματικότερα, πραγματοποιούνται μεγάλες σε μέγεθος έρευνες, οι οποίες είναι οι τελευταίες πριν από την σχεδιασμένη αξιολόγηση νέων θεραπειών. Ο στόχος της Φάσης ΙΙΙ, δεν είναι άλλος από την κατανόηση της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου και τη σύγκρισή του με τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες. Τέλος, η Φάση ΙV αποτελείται από μεγάλες μελέτες, οι οποίες εποπτεύουν το φάρμακο που έχει περάσει όλες τις υπόλοιπες φάσεις και το εξετάζουν για τυχόν παρενέργειες.

Ηθική και δεοντολογία

Είναι γεγονός ότι οι κλινικές δοκιμές είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρασκευή φαρμάκων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής. Παρόλα αυτά, η χρονοβόρα διαδικασία και τα απαιτούμενα υπέρογκα ποσά, δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι κάθε ενέργεια η οποία παραβλέπει τον άρρωστο και αποσκοπεί στο κέρδος αδιαφορώντας για την υγεία του, αποτελεί επικίνδυνη και φέρνει στο προσκήνιο μία ιατρική η οποία «έχει χάσει το δρόμο της».

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, οι κλινικές δοκιμές αποτελούν καλά οργανωμένα στάδια για την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών μελετών. Είναι άξιο αναφοράς, ότι εγγυώνται την ασφάλεια των ανθρώπων και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης προς το καλύτερο. Για αυτό το λόγο, η αυστηρή τήρηση των κανόνων τους είναι απαραίτητη, ώστε οι κλινικές δοκιμές να αποδώσουν τα μέγιστα.