ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

Καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία που ακολουθεί η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης κατέχουν τα διάφορα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση.  Ένα ερώτημα μπορεί είτε να προκύψει κατά τη διάρκεια της συνδυαστικής έρευνας είτε να είναι κινητήριος δύναμη για την έναρξη αυτής.  Σε όποια κατηγορία και αν ανήκον τα ερωτήματα είναι σημαντική η σωστή και κατατοπιστική διατύπωση τους ώστε να απαντηθούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Χαρακτηριστικά ορθά διατυπωμένων ερωτημάτων:

  • Σαφήνεια στην διατύπωση
  • Επιστημονικά σημαντικά ερωτήματα
  • Κλινικά σημαντικά ερωτήματα

Παράδειγμα:

Οι ερευνητές Turner et al., το 2008, ασχολήθηκαν με ερωτήματα που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα φαρμακολογικών θεραπειών για την κατάθλιψη και τη σχέση των αποφάσεων του FDA και της συγκεκριμένης δημοσίευσης. Το ερώτημα που αφορούσε την αποτελεσματικότητα ήταν καλά διατυπωμένο και αποτέλεσε πεδίο ενασχόλησης πολλών ερευνών στο πέρασμα των χρόνων.

Θα μπορούσαν να διατυπωθούν και παρόμοια ερωτήματα που να αφορούν τους κινδύνους για η υγεία που σχετίζονται με τη κατανάλωση ζάχαρης, καφέ και αλατιού αλλά και με τα οφέλη τη άσκησης, του διαβάσματος και της κοινωνικής ενασχόλησης. Θα μπορούσε να διατυπωθεί πληθώρα επιπλέον ερωτημάτων βγαλμένα μέσα από την καθημερινή ζωή καθώς είναι ένα θέμα αρκετά προσιτό σε όλους και τους αφορά.

Δυσκολίες εμφανίζονται όταν να ερωτήματα που διατυπώνονται κατά την διεξαγωγή κάποιας μελέτης είναι αρκετά ευρεία και δεν είναι έτσι εύκολα διαχειρίσιμα. Για αυτό το λόγο καθίσταται αναγκαίος ο περιορισμός του εκάστοτε ερωτήματος και κρίνεται σημαντικό να καθοδηγεί με ανάλογο τρόπο την έρευνα.


Για περισσότερα σχετικά με την Μετα-Ανάλυση και τον σχεδιασμό ερωτήματος, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!