Στατιστικά Πακέτα

[Statistical Packages]

 

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχής εξέλιξης της τεχνολογίας ο κλάδος της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis) εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις στην αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα δημιουργούνται νέα στατιστικά πακέτα και τα ήδη υπάρχοντα εξελίσσονται συνεχώς. Τα πιο διαδεδομένα στατιστικά πακέτα την τελευταία δεκαετία είναι το SPSS, η R, το Minitab, το SAS και το STATA.

 

SPSS

To στατιστικό πρόγραμμα SPSS αποτελεί μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα, που παρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν μέσω των υπαρχόντων πληροφοριών να εξάγονται συμπεράσματα.

Πλεονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

 • Εύκολη Χρήση
 • Φιλικός Επεξεργαστής Δεδομένων
 • Δυνατότητα Ανάλυσης μεικτών δεδομένων

Μειονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

 • Δεν είναι ισχυρό για επεξεργασία πολλαπλών αρχείων δεδομένων ταυτόχρονα
 • Απλό interface για τη δημιουργία γραφημάτων

 

R

Η R αποτελεί ταυτόχρονα ένα περιβάλλον και μια γλώσσα προγραμματισμού για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις. Προέρχεται από την γλώσσα προγραμματισμού S, ωστόσο η R μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα με την S χρησιμοποιώντας πολύ μικρότερο κώδικα.

Πλεονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

 • Μεγάλη γκάμα στατιστικών και γραφικών τεχνικών
 • Επεκτάσιμη Γλώσσα
 • Παρέχει την δυνατότητα για έρευνα ανοιχτού κώδικα
 • Ελεύθερο Λογισμικό

Μειονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

 • Δεν συνίσταται για ανάλυση μεγάλων δεδομένων
 • Καταναλώνει πολύ μνήμη
 • Αργή ως προς τον χρόνο εκτέλεσης των εντολών

 

Minitab

To Minitab συνίσταται για στατιστικές αναλύσεις σε εφαρμογές ελέγχου ποιότητας, επομένως προσφέρει μεγάλη γκάμα στατιστικών μεθόδων ανάλυσης.

Πλεονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

 • Αρκετές εκπαιδευτικές λειτουργίες
 • Ύπαρξη Βοηθού [Assistant]
 • Άμεση αποστολή των αποτελεσμάτων στο Word ή στο PowerPoint

Μειονεκτήματα Χρήσης Πακέτου

Δεν συνίσταται για ανάλυση μεγάλων δεδομένων

 

SAS

To SAS είναι ένα στατιστικό πακέτο που απευθύνεται κυρίως σε εξειδικευμένους χρήστες και η χρήση του απαιτεί συγγραφή κώδικα για την ανάλυση των δεδομένων.

Πλεονεκτήματα Χρήσης SAS

Ικανότητα διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων και η εκτέλεση ερωτημάτων μέσω της γλώσσας Structured Query Language (SQL)

Δυνατότητα χειρισμού τεράστιου όγκου δεδομένων

Ισχυρά γραφικά εργαλεία

Μειονεκτήματα Χρήσης SAS

 • Δύσκολη εκμάθηση
 • Δύσχρηστο
 • Απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού

 

STATA

Το Stata είναι ένα στατιστικό πακέτο που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους χρήστες, αφού είναι αρκετά εύκολο στην εκμάθηση και ταυτόχρονα πολύ ισχυρό.

Πλεονεκτήματα Χρήσης STATA

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης πολλών ισχυρών λειτουργιών ταυτόχρονα
 • Δυνατότητα χειρισμού τεράστιου όγκου δεδομένων
 • Ευκολία υλοποίησης παλινδρόμησης και λογιστικής παλινδρόμησης

Μειονεκτήματα Χρήσης STATA

 • Δυσχέρεια στην διαχείριση δεδομένων σε πολλά αρχεία ταυτόχρονα
 • Η μορφή των γραφικών παραστάσεων δεν είναι επεξεργάσιμη

 

Βιβλιογραφία

Kwashabawa, B. B. (2021). Empirical Research in Education: Do Statistical Packages for Data Analysis Matter? European Journal of Training and Development Studies, 8(1), 27-35.

Πολίτης, Μ. Α. (2019). Προγραμματισμός και ανάλυση δεδομένων με το στατιστικό πακέτο R.

Ozgur, C., Colliau, T., Rogers, G., & Hughes, Z. (2017). MatLab vs. Python vs. R. Journal of Data Science, 15(3), 355-371.

Alin, A. (2010). Minitab. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(6), 723-727.


Για περισσότερα σχετικά με την Στατιστική για Μαθηματικούς, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!