Συγγραφή επιστημονικού άρθρου 

Εισαγωγή

Δεν είναι λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι η εισαγωγή, οφείλει να περιέχει αρκετά στοιχεία χωρίς να πλατειάζει, εξηγώντας στον αναγνώστη τους λόγους που δημιουργήθηκε το άρθρο. 

Είναι σημαντικό, πριν δημιουργηθεί η εισαγωγή να έχουν απαντηθεί συγκεκριμένες ερωτήσεις από το συγγραφέα. Αρχικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τι έχει να παρουσιάσει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν αξίζει να το παρουσιάσει. Ακολούθως, χρειάζεται να επιλέξει την κατάλληλη μορφή για το αντικείμενο που παρουσιάζει. Επιπρόσθετα, οφείλει να γνωρίζει το αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και τέλος να επιλέξει το καταλληλότερο επιστημονικό περιοδικό για να κάνει τη δημοσίευσή του. 

Μετά από την απάντηση όλων των παραπάνω σημείων, έρχεται η συγγραφή της εισαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια σημεία μίας εισαγωγής είναι διάφορα. Πρώτα, χρειάζεται να περιέχει το λόγο για τον οποίο διεξήχθη η έρευνα. Έπειτα, είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται τι προσθέτει, η μελέτη στην επιστημονική βιβλιογραφία. Ακόμα σημαντικό είναι ο συγγραφέας να έχει γνώση παλαιότερων μελετών του θέματος που ερευνά. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο οι αναγνώστες να πειστούν για την επιστημονική σημασία της μελέτης, αλλά χωρίς ο συγγραφέας να υπερβάλλει για αυτήν. Τέλος, το σπουδαιότερο είναι να μην προκαλείται σύγχυση στον αναγνώστη και να υπολογίζονται οι γνώσεις του. 

Συνοψίζοντας, η «συνταγή» για μία καλή εισαγωγή περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους. Πιο αναλυτικά, η εισαγωγή θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι ξένη στο κοινό που απευθύνεται. Ακόμα, θα πρέπει να είναι περιεκτική και να εξηγεί τους λόγους που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Τέλος, χρειάζεται να αναφέρει την προσφορά του άρθρου στην επιστημονική κοινότητα και να πείσει για αυτό. 

Ολοκληρώνοντας, ο σκοπός της εισαγωγής είναι να αναφερθεί στην ήδη υπάρχουσα γνώση και να τη σκιαγραφήσει, ώστε πάνω της να θέσει τα ερωτήματα της έρευνας που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο άρθρο. Συμπερασματικά, πρώτα παρουσιάζονται τα γνωστά αποτελέσματα για το θέμα και έπειτα οι στόχοι της νέας έρευνας.