Εμβληματική Δράση με τίτλο:«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


Καλούνται οι ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σκοπός της δράσης είναι αφενός η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και η επιβράβευση αξιόλογων Ερευνητικών Έργων που διακρίθηκαν για την ποιότητά τους στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού μηχανισμού χρηματοδότησης, όπως είναι το ERC, και αφετέρου η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό.

Έναρξη Υποβολών: 15/01/2021
Λήξη Υποβολών: 01/03/2021
Προϋπολογισμός: 10,000,000.00 €

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.gsrt.gr

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.):

https://hfri.grnet.gr/

Ημερομηνία έναρξης 1ης Υποβολής 2021: 15 Ιανουαρίου 2021, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης 1ης Υποβολής 2021: 1 Μαρτίου 2021, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία έναρξης 2ης Υποβολής 2021: 2 Μαρτίου 2021, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης 2ης Υποβολής 2021: 30 Δεκεμβρίου 2021, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία έναρξης 1ης Υποβολής 2022: 3 Ιανουαρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης 1ης Υποβολής 2022: 30 Ιουνίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία έναρξης 2ης Υποβολής 2022: 1 Ιουλίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης 2ης Υποβολής 2022: 30 Δεκεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

 

* Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία», 5η Προκήρυξη «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» παρακαλώ πατήστε εδώ

#datanalysis #elidek #programs