Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.