Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίου με SPSS, R, Stata και Python

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]

Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο [TAS-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αλεξιθυμίας του Τορόντο (Toronto Alexithymia Scale [TAS-20]) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα μέτρησης της αλεξιθυμίας. Η αλεξιθυμία αναφέρεται σε άτομα που δυσκολεύονται να...

Stress and Psychophysiological Symptoms Questionnaire [SPSQ]

Stress and Psychophysiological Symptoms Questionnaire [SPSQ] Ερωτηματολόγιο Στρες και Ψυχοφυσιολογικών Συμπτωμάτων [ΕΣΨΣ]   Σκοπός Ο σκοπός του ερωτηματολογίου Στρες και Ψυχοφυσιολογικών Συμπτωμάτων [ΕΣΨΣ] είναι να αξιολογήσει το ψυχοφυσιολογικό στρες μέσω παρατήρησης...

The Mediterranean Diet Score

Διαιτητικής Πρόσληψης Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο Συχνότητας (The Mediterranean Diet Score) είναι ένας δείκτης εκτίμησης της αναγνώρισης της παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής όπου διεξάχθηκε αρχικά από την Τριχοπούλου και τους συνεργάτες...

BELIEFS ABOUT MEDICINES QUESTIONNAIRE [BMQ-19]

Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα [ΕΑΦ-19] Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-19]     Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα (Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-18]) αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους...

[Preschool Children’s Skills Rating Scale] [PCSRS-20]

Κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας [Preschool Children's Skills Rating Scale] [PCSRS-20]   Aνάλυση και στόχος ερωτηματολόγιου Η κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι μια κλίμακα η οποία δημιουργήθηκε από τις...

Differential Emotions Scale [mDES]

 Κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα θετικών συναισθημάτων κατασκευάστηκε  το 2003  από τους Fredrickson B. L., Tugade M. M., Waugh C. E. και Larkin G. R. Η κλίμακα αποτελείται από 20 ομάδες συναισθημάτων, οι οποίες αποσκοπούν στην...

Mini-Mental State Examination [MMSE-30]

Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης [ΕΨΚ-30] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης (Mini - Mental State Examination [MMSE-30]) ή δοκιμή Folstein είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Marshal Folstein το 1975 και χρησιμοποιείται...

Depression Anxiety Stress Scale[DASS-42]

Κλίμακα Μέτρησης της  Κατάθλιψης [DASS-42] Depression Anxiety Stress Scale[DASS-42]   Σκοπός και Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα [DASS-42] κατασκευάστηκε από τον  Lovibond  και τους συνεργάτες του το 1993, είναι ένα σύνολο τριών αυτοχορηγούμενων κλιμάκων, σχεδιασμένων...

The Obsession with COVID-19 Scale [OCS-4]

Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 (The Obsession with COVID-19 Scale, [OCS-4]) αναπτύχθηκε το 2020 από τον Lee, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Christopher Newport των ΗΠΑ. Στόχος...

Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]

Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη    Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Μάθηση και τη Μελέτη (Approaches to Learning and Studying Inventory [ALSI-36]) αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Lancaster το 1983 από τους Entwistle και...

Εκπαίδευση SPSS & R

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER [ADHD-18]

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΔΕΠΥ-18] ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER [ADHD-18]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο (ADHD-18) δημιουργήθηκε από τον DuPaul και τους συνεργάτες του, το 1998, με σκοπό να βοηθήσει στη διάγνωση...

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ποιοτική Έρευνα [Qualitative Research] Αφορμή για τη διεξαγωγή μίας έρευνας αποτελεί συνήθως ένας προβληματισμός, ένα ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο, ίσως, πράγμα που καλείται ένας ερευνητής να σχεδιάσει είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει πρώτον σε σχέση µε τον...

Scale for Overall Emotional and Social Loneliness [OESL-11]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Κοινωνικής Μοναξιάς   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα αξιολόγησης της κοινωνικής μοναξιάς (Scale for Overall Emotional and Social Loneliness [OESL-11]) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε νέα δεδομένα, από τους Jenny De Jong Gierveld και Theo Van Tilbur...

Βράβευση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Βράβευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το “HUAWEI Outstanding ICT Academy” για το 2022   Πραγματοποιήθηκε μια σπουδαία τελετή στις 9 Δεκεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, όπου δόθηκε Βραβείο Εξαιρετικής Ακαδημίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]

Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona [KIV-54] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο...

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...

Evaluation of EUROSCORE as predictor of outcome in Greek patients undergoing cardiac surgery – A single center prospective observational study

«Σύγκριση δυο προεγχειρητικών συστημάτων αξιολόγησης  Euroscore και  Care σε  Έλληνες καρδιοχειρουργικούς ασθενείς» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Κλινική Αναισθησιολογίας  και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας» του Πανεπιστημιακού Γενικού...

Ευκαιρία Έρευνας στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE

Ευκαιρία Έρευνας στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE   Το Ελληνικό Παρατηρητήριο προσφέρει την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες πολιτικής να υποβάλλουν αίτηση για Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows, Visiting Professors προκειμένου να διεξάγουν...

CURIOSOTY AND EXPLORATION INVENTORY [CEI-7]

Καταγραφή Περιέργειας και Ενεργητικής Διερεύνησης [CEI-7] Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7]   Ανάλυση Κλίμακας και Στόχος Κλίμακας  Η Κλίμακα καταγραφής Περιέργειας και Ενεργητικής Διευρεύνησης (Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7] )...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     Η μετα-ανάλυση αποτελεί τμήμα της έρευνας συνδυάζοντας διάφορες μελέτες και εξάγοντας γενικά συμπεράσματα. Κινητήριο δύναμη της έρευνας γενικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων, αποτελούν τα διάφορα ερωτήματα που...

Ερευνητικά Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί...

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027   Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσα από τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και τα κίνητρα για νέες επενδύσεις, προωθεί την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την αύξηση του ανταγωνισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση της έρευνας στην παιδαγωγική...

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

ΕΛΙΔΕΚ: «Επιστήμη και Κοινωνία» «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»

Ανακοινώθηκε η 4η Προκήρυξη της Εμβληματικής Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ακολουθήστε τον...

5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Εμβληματική Δράση με τίτλο:«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Καλούνται οι ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο...

Σκάλα Οδοντιατρικού Φόβου ΣΟΦ [SOF-5]

Σκάλα Οδοντιατρικού Φόβου ΣΟΦ [SOF-5] Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Οδοντιατρικών Ασθενών[ΣΟΦ-5] Σκοπός Κλίμακας Η Κοινωνική Κλίμακα Διαχωρισμού Φοβικών και μη Φοβικών Ασθενών [ΣΟΦ-5] έχει ως σκοπό να ξεχωρίσει τους οδοντιατρικά φοβικούς και μη...

Ερευνητικά Προγράμματα για το 2021

HORIZON EUROPE (2021-2027) Το πρόγραμμα Horizon Europe  είναι ένα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027, το οποίο έχει ως πρωτεύον στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, του κοινωνικού καθώς και του οικονομικού αντίκτυπου που...

EnterMode: Ένα μοντέλο Πρακτικής Άσκησης με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Οι συνθήκες και οι εξελίξεις των σημερινών εποχών καθιστούν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για έναν άνθρωπο. Ωστόσο ο ρόλος της διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια αρκετών χωρών δε δίνεται...

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΕΛΙΔΕΚ σε 2 Θεματικές Ενότητες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι Πίνακες Κατάταξης Προτάσεων για τις θεματικές: 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας H DatAnalysis συμμετείχε στις παραπάνω 2 θεματικές με 4 συνολικά προτάσεις Διαβάστε την Ανακοίνωση...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση   Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων Δομή Ερωτηματολογίου Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει την μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων με προκαθορισμένες απαντήσεις από τον ερευνητή ή ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος μπορεί να έχει ελεύθερη διατύπωση. Σχεδιασμός...

The field of business intelligence and data analysis

Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων [The field of business intelligence and data analysis] Περιεχόμενο και σκοπός Ο τομέας του Business Intelligence, ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες...

Narrative reviews

Αφηγηματική Ανασκόπηση (Narrative review) Ανάλυση Αφηγηματικής Ανασκόπησης  Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις (narrative reviews), όπως και οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews), τείνουν να είναι κυρίως περιγραφικές, και δεν κάνουν συστηματική αναζήτηση της...

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Ιωάννινα – Κακαβιά: Η αναγκαιότητα του δρόμου σε αριθμούς

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον...

The contribution of somatosensory stimuli to the assessment of sensory disturbances and to the overall prognosis of children with autism spectrum disorders

Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού Συνεργασία Η DatAnalysis συμμετείχε στο συνέδριο «45ο Συμπόσιο» της «Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου...

«Quantification of 3D SPECT stress/rest volume differences in Myocardioum Perfusion Imaging»

Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων και με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστήμιου Αθηνών για...

Clinical Course and Outcome of Idiopathic Childhood Epilepsy: Determinants of Early and Long-Τerm Prognosis

«Κλινική πορεία και έκβαση της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: Καθοριστικοί παράγοντες της πρόωρης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης» Συνεργασία  Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α' Παιδιατρική Κλινική | Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Έρευνα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης σε Ξενοδοχειακές μονάδες και στην ποιότητα του φαγητού

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με τα ΙΕΚ δέλτα και την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το θέμα της πληρότητας που υπάρχει την περίοδο των Χριστουγέννων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσον αφορά τις Ξενοδοχειακές μονάδες και τον χώρο...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά