Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμμτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου με SPSS & R

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

 Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης [HADS-14]   Ανάλυση Κλίμακας Η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]) κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα...

Internet Addiction Test [IAT-20]

Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο [IAT-20]     Ανάλυση και Στόχος Τεστ Το Τεστ Εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Test [IAT-20]) του Young είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την αξιολόγηση του εθισμού στο Διαδίκτυο. Σκοπός του τεστ είναι να διερευνήσει...

Older People’s Quality of Life questionnaire [OPQOL-35]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Ο Bowling και οι συνεργάτες του δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων (Older People’s Quality of Life [OPQOL-35]) προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα ζωής...

The Self -Regulation Questionnaire [SRQ-63]

Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση [SRQ-63]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο για την Αυτορρύθμιση (The Self-Regulation Questionnaire[SRQ-63]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τους Brown, Miller και Lawendowski...

Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]

Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία [HABS-14]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία (Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]) αναπτύχθηκε από δομημένες συνεντεύξεις με ενήλικες οι...

Oxford Happiness Scale [OHS-29]

Κλίμακα Ευτυχίας Οξφόρδης [OHS-29]   Ανάλυση Κλίμακας H Κλίμακα Ευτυχίας της Οξφόρδης (Oxford Happiness Scale [OHS-29]) κατασκευάστηκε από τους Hills και Argyle το 2002 με σκοπό να αξιολογήσει βασικές διαστάσεις της υποκειμενικής ευεξίας. Στόχος Κλίμακας Η...

Hope Scale [HS-12]

Κλίμακα Ελπίδας [HS-12]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας του κάθε εξεταζόμενου ατόμου. Στόχος Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας...

JOB DESCRIPTIVE INDEX [JDI-72]

Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας [JDI-72]   Ανάλυση και Στόχος Δείκτη Ο Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας (Job Descriptive Index [JDI-72]), είναι ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Smith το 1987. Βασίζεται στη θεωρία των Smith, Kendall και...

Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]

Κλίμακα μεταγεννητικής κατάθλιψης του Εδιμβούργου [EPDS-10]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Endiburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από μία ομάδα Βρετανών ψυχιάτρων ως ένα απλό μέσο...

Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-84]

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck αναπτύχθηκε από τους H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck το 1975 και είναι ένα μέσο αυτό-αναφοράς που βασίζεται στη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck.

Εκπαίδευση SPSS & R

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests] Τι είναι τα Ψυχομετρικά Τεστ; Τα Ψυχομετρικά Τεστ [Psychometric Tests] είναι τα κύρια εργαλεία της Ψυχομετρίας και είναι ποσοτικές μέθοδοι έρευνας που αξιοποιούνται για εξεταστούν και να αναλυθούν χαρακτηριστικά όπως η...

Hope Scale [HS-12]

Κλίμακα Ελπίδας [HS-12]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας του κάθε εξεταζόμενου ατόμου. Στόχος Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scale [F-COPES-30]

Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια [F-COPES-30]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales [F-COPES-30]) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετράει την κρίση στην οικογένεια...

Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]

Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο να μετρά...

Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]

Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις [ECR-36]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]) δημιουργήθηκε το 1998 από τους Kelly Brennan, Catherine Clark και Phillip Shaver και...

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ποσοτική Έρευνα [Quantitative research] Οι Ποσοτικές Έρευνες [Quantitative Researches] αποτελούν μια κατηγορία σχεδιασμού έρευνας. Βασικός τους στόχος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν διάφορα φαινόμενα και η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για αυτά. Για...

Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Τεστ Προσωπικότητας [GPT-50]   Ανάλυση Κλίμακας Το Gala Τεστ Προσωπικότητας (Gala Personality Test [GPT-50]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2006 με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει...

ΕΛΙΔΕΚ: «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αποφασίστηκε η άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του...

Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36]

Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις [ECR-R-36]   Ανάλυση Kλίμακας Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις ( Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36])  κατασκευάστηκε από τους Fraley, Waller  και Brennan το 2000 και...

Ερευνητικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας

Κοινή Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Εργασίας για την επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία...

ΑΠΘ: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 189.1b

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του: Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της...

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3367/10.11.2020 απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της...

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΕΛΙΔΕΚ σε 2 Θεματικές Ενότητες

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι Πίνακες Κατάταξης Προτάσεων για τις θεματικές: 1. Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση 2. Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας H DatAnalysis συμμετείχε στις παραπάνω 2 θεματικές με 4 συνολικά προτάσεις Διαβάστε την Ανακοίνωση...

EnterMode: Ένα μοντέλο Πρακτικής Άσκησης με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Οι συνθήκες και οι εξελίξεις των σημερινών εποχών καθιστούν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για έναν άνθρωπο. Ωστόσο ο ρόλος της διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια αρκετών χωρών δε δίνεται...

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027   Το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσα από τις επιδοτήσεις, τα δάνεια και τα κίνητρα για νέες επενδύσεις, προωθεί την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την αύξηση του ανταγωνισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση της έρευνας στην παιδαγωγική...

ΕΛΙΔΕΚ: «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αποφασίστηκε η άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του...

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

ΟΑΕΔ – Google: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Ιωάννινα – Κακαβιά: Η αναγκαιότητα του δρόμου σε αριθμούς

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον...

The contribution of somatosensory stimuli to the assessment of sensory disturbances and to the overall prognosis of children with autism spectrum disorders

Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού Συνεργασία Η DatAnalysis συμμετείχε στο συνέδριο «45ο Συμπόσιο» της «Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου...

«Quantification of 3D SPECT stress/rest volume differences in Myocardioum Perfusion Imaging»

Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων και με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστήμιου Αθηνών για...

Clinical Course and Outcome of Idiopathic Childhood Epilepsy: Determinants of Early and Long-Τerm Prognosis

«Κλινική πορεία και έκβαση της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: Καθοριστικοί παράγοντες της πρόωρης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης» Συνεργασία  Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α' Παιδιατρική Κλινική | Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Έρευνα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης σε Ξενοδοχειακές μονάδες και στην ποιότητα του φαγητού

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με τα ΙΕΚ δέλτα και την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το θέμα της πληρότητας που υπάρχει την περίοδο των Χριστουγέννων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσον αφορά τις Ξενοδοχειακές μονάδες και τον χώρο...

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΓΑΦΙΩΝ ΧΟΙΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ OPTISCAN-TP

Συνεργασία Η Datanalysis συνεργάστηκε με τον κύριο Τσακανίκα Γεώργιο, Κτηνίατρο της Q&D A.E Ιωαννίνων και με την κυρία Σχοινά Βίκυ, Κτηνίατρο της Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας μία μελέτη για την εξεύρευση μεθόδων...

Evaluation of EUROSCORE as predictor of outcome in Greek patients undergoing cardiac surgery – A single center prospective observational study

«Σύγκριση δυο προεγχειρητικών συστημάτων αξιολόγησης  Euroscore και  Care σε  Έλληνες καρδιοχειρουργικούς ασθενείς» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Κλινική Αναισθησιολογίας  και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας» του Πανεπιστημιακού Γενικού...

PATIENTS’ DESIRE FOR INFORMATION ABOUT ANAESTHESIA

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Ι. παρουσίασαν «Την επιθυμία των ασθενών για ενημέρωση σχετικά με την...

Prediction of a 30 day period mortality and length of hospital stay following open heart surgery: comparison between Logistic Euro SCORE and CARE score in a single centre in Northwestern Greece

“Πρόβλεψη της θνησιμότητας 30 ημερών και της διάρκειας νοσηλείας μετά από χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς: σύγκριση μεταξύ Logistic Euro SCORE και CARE score σε ένα μόνο κέντρο στη βορειοδυτική Ελλάδα” Συνεργασία Η DataAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά