Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμμτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου με SPSS & R

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Interpersonal Reactivity Index [IRI-28]

Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης Ανάλυση Κλίμακας Η  Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index [IR-28]) δημιουργήθηκε από τον Davis κατά τις χρονολογίες 1980-1983 για να φτάσει στην βελτιωμένη εκδοχή των 28 ερωτήσεων...

Short Anxiety Screening Test [SAST]

Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους Short Anxiety Screening Test [SAST] Ανάλυση κλίμακας Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους, αποτελεί ένα απλό εργαλείο το οποίο εντοπίζει τις διαταραχές άγχους στους ηλικιωμένους. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το...

Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI] Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο Nursing Dimensions Inventory  αρχικά δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα ερευνητών του Watson το οποίο περιλάμβανε 35...

Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]

Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών (Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]), βασίζεται στη θεωρία του Schwartz και των συνεργατών του και αποτελεί ένα εναλλακτικό και λιγότερο πολύπλοκο εργαλείο με σκοπό να μετρήσει τις αξίες...

Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ]

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ανθεκτικότητας Occupational Hardiness Questionnaire [OHQ] Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής ανθεκτικότητας κατασκευάστηκε από τους M. Jimenez, E. Garrosa, R. Munor και Μ. Blanco το 2014 για να μετρήσει την ανθεκτικότητα...

Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]

Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου   Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από μία ομάδα Βρετανών ψυχιάτρων ως ένα απλό μέσο διαλογής για τη...

Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH-28]

Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη   Ανάλυση κλίμακας Το Eρωτηματολόγιο Aναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη (Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH-28])  κατασκευάστηκε από τους J. Hammer και C.J.L. Newth το 1994 ώστε να...

Warr Job Satisfaction Scale [JS]

Κλίμακα Εργασιακής Ικανοποίησης του Warr Warr Job Satisfaction Scale [JS] Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης [JS] κατασκευάστηκε από τον Warr το 1979 και ασχολήθηκε κυρίως γύρω από την ικανοποίηση ενός υπαλλήλου μέσω δύο παραγόντων τις φυσικές και...

Unrealistic Optimism Scale [UOS]

Κλίμακα Μη Ρεαλιστικής Αισιοδοξίας Unrealistic Optimism Scale [UOS] Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα Μη ρεαλιστικής Αισιοδοξίας, αποτελεί ένα εργαλείο αυτό-αναφοράς κατασκευάστηκε από τους Μαμαλάκη και Τριλίβα προκειμένου να μελετήσει το επίπεδο αισιοδοξίας. Στόχος Η...

Maslach Burnout Inventory [MBI]

Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης                           Maslach Burnout Inventory [MBI] Ανάλυση Κλίμακας Tο ερωτηματολόγιο «Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης» Maslach Burnout Inventory (MBI), δημιουργήθηκε από τους Maslach και Jackson...

Εκπαίδευση SPSS & R

Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου

Ο υπολογισμός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των οργάνων μέτρησης είναι δύο  βασικά κριτήρια για την εξασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων στις ερευνητικές μελέτες που πραγματοποιούνται. Ένα όργανο μέτρησης δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητική μελέτη, αν δεν έχει...

Bioinformatics

«Βιοπληροφορική» Η βιοπληροφορική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας των υπολογιστών σε ότι αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τη βιολογία. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσεις, όπως για τη συλλογή, την αποθήκευση, την ανάλυση και την...

Chi-Square Goodness-of-Fit Test στο SPSS Statistics

chi-square goodness-of-fit τεστ Το chi-square goodness-of-fit test είναι ένα μη παραμετρικό τεστ ενός δείγματος, το οποίο αναφέρεται και ως one-sample goodness-of-fit test ή Pearson's chi-square goodness-of-fit test. Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν η κατανομή...

statistical packages

Στατιστικά Πακέτα Εισαγωγή Η στατιστική επιστήμη έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ευρείας διάδοσης των υπολογιστών και της διαθεσιμότητάς τους για περίπλοκους υπολογισμούς που, πριν από τη χρήση των υπολογιστών, φάνταζαν σχεδόν αδύνατοι....

Πιθανότητες – Λογιστική Παλινδρόμηση

Οι πιθανότητες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1, και εκφράζουν την πιθανότητα ενός συμβάντοςως αναλογία τόσο των εμφανίσεων όσο και των μη συμβάντων. Οι πιθανότητες εκφράζουντην πιθανότητα μη εμφάνισης. Ωστόσο, όλες οι...

qualitative research

Ποιοτική Έρευνα Εισαγωγή Αφορμή για τη διεξαγωγή μίας έρευνας αποτελεί συνήθως ένας προβληματισμός, ένα ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο, ίσως, πράγμα που καλείται ένας ερευνητής να σχεδιάσει είναι η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει πρώτον σε σχέση µε τον προβληματισμό του...

hypothesis testing

Έλεγχοι Υποθέσεων Στατιστικές Αποφάσεις  Ως Στατιστικές Αποφάσεις ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ένας στατιστικός δίνει στον πληθυσμό μιας μεταβλητής Χ, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων. Για παράδειγμα,...

Umbrella Review

Ανασκόπηση Ομπρέλας Εισαγωγή Η Ανασκόπηση Ομπρέλας (Umbrella Review) έχει αναφερθεί ως ένας από τους τέσσερις τύπους συστηματικών ανασκοπήσεων της «επόμενης γενιάς» μαζί με την προοπτική μετα-ανάλυση, τη μετα-ανάλυση με δεδομένα ατομικού επιπέδου, και τη μετα-ανάλυση...

Standard score

To Standard score (γνωστό και ως z-score) είναι ένα πολύ χρήσιμο στατιστικό εργαλείο, διότι μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα μιας βαθμολογίας που συμβαίνει εντός της κανονικής μας κατανομής και μας επιτρέπει να συγκρίνουμε δύο βαθμολογίες που είναι από...

Καμπύλη ROC

Η συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών των ασθενών και της θνησιμότητας ή νοσηρότητας προσδιορίστηκε με μονομεταβλητή ανάλυση, χρησιμοποιώντας ένα τεστ τετραγώνου ή ένα ακριβές τεστ Fisher όταν ήταν απαραίτητο. Για κάθε δείκτη κινδύνου που εξετάστηκε σε αυτή τη...

Ερευνητικά Προγράμματα

Παράταση υποβολής αιτήσεων – 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις...

ΕΣΠΑ: Δράση ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»

Στόχος της Δράσης «e-λιανικό» Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση...

ΑΠΘ: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 189.1b

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του: Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της...

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3367/10.11.2020 απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της...

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί...

ΟΑΕΔ – Google: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την...

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

EnterMode: Ένα μοντέλο Πρακτικής Άσκησης με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Οι συνθήκες και οι εξελίξεις των σημερινών εποχών καθιστούν την επιχειρηματική εκπαίδευση ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για έναν άνθρωπο. Ωστόσο ο ρόλος της διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια αρκετών χωρών δε δίνεται...

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση...

Web Scientific Event Ioannina University Courses in Pathology – IUCP 2020 Soft Tissue Pathology-Oncology

October 9 - October 11 Under the auspices:                  Web Event information: Έγκριση ΕΟΦ Αξιολόγηση ΣΦΕΕ Participation Kit: Webinar Registration Form Preliminary Programme Sponsors:     + GOOGLE CALENDAR+ ICAL EXPORT Details Start: October 9 End: October 11...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

The contribution of somatosensory stimuli to the assessment of sensory disturbances and to the overall prognosis of children with autism spectrum disorders

Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού Συνεργασία Η DatAnalysis συμμετείχε στο συνέδριο «45ο Συμπόσιο» της «Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου...

«Quantification of 3D SPECT stress/rest volume differences in Myocardioum Perfusion Imaging»

Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιατρικής του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων και με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστήμιου Αθηνών για...

Clinical Course and Outcome of Idiopathic Childhood Epilepsy: Determinants of Early and Long-Τerm Prognosis

«Κλινική πορεία και έκβαση της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: Καθοριστικοί παράγοντες της πρόωρης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης» Συνεργασία  Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α' Παιδιατρική Κλινική | Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Έρευνα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης σε Ξενοδοχειακές μονάδες και στην ποιότητα του φαγητού

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με τα ΙΕΚ δέλτα και την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το θέμα της πληρότητας που υπάρχει την περίοδο των Χριστουγέννων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσον αφορά τις Ξενοδοχειακές μονάδες και τον χώρο...

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΓΑΦΙΩΝ ΧΟΙΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ OPTISCAN-TP

Συνεργασία Η Datanalysis συνεργάστηκε με τον κύριο Τσακανίκα Γεώργιο, Κτηνίατρο της Q&D A.E Ιωαννίνων και με την κυρία Σχοινά Βίκυ, Κτηνίατρο της Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας μία μελέτη για την εξεύρευση μεθόδων...

Evaluation of EUROSCORE as predictor of outcome in Greek patients undergoing cardiac surgery – A single center prospective observational study

«Σύγκριση δυο προεγχειρητικών συστημάτων αξιολόγησης  Euroscore και  Care σε  Έλληνες καρδιοχειρουργικούς ασθενείς» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Κλινική Αναισθησιολογίας  και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας» του Πανεπιστημιακού Γενικού...

PATIENTS’ DESIRE FOR INFORMATION ABOUT ANAESTHESIA

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Ι. παρουσίασαν «Την επιθυμία των ασθενών για ενημέρωση σχετικά με την...

Prediction of a 30 day period mortality and length of hospital stay following open heart surgery: comparison between Logistic Euro SCORE and CARE score in a single centre in Northwestern Greece

“Πρόβλεψη της θνησιμότητας 30 ημερών και της διάρκειας νοσηλείας μετά από χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς: σύγκριση μεταξύ Logistic Euro SCORE και CARE score σε ένα μόνο κέντρο στη βορειοδυτική Ελλάδα” Συνεργασία Η DataAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα...

Gender Differences in Military Thinking among Active Duty Personnel

Διαφορές φύλου στη στρατιωτική σκέψη μεταξύ του ενεργού προσωπικού Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» στην Κηφισιά της Αθήνας και το «Wolfson Institute of Preventive Medicine» της Ιατρικής Σχολής...

Does the Length of Excision in TZ1 type Colposcopy Patients Matter?

«Έχει Σημασία η Διάρκεια της Εκτομής σε Ασθενείς με Κολποσκόπηση τύπου TZ1;» Συνεργασία...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά