Έρευνα

Η DatAnalysis, με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων, αναλαμβάνει τη συγγραφή και την κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και την υποστήριξη παρουσιάσεων για συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Η συμμετοχή οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητών σε επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα και δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά και την εξέλιξή τους. H DatAnalysis αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης και την παρακολούθηση υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος για Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Η ομάδα μας καινοτομεί στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και τη στάθμιση ερωτηματολογίων για τον Ελληνικό πληθυσμό. Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας, συμβάλουμε στη μετάφραση και την προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων εστιάζοντας στην αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να πετύχουμε ακρίβεια και συνέπεια στη μέτρηση κατασκευάζοντας τεστ που να μετράν αυτό για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Ανάλυση Δεδομένων Ερωτηματολογίου με SPSS, R, Stata και Python

Έχοντας αναλύσει μεγάλο πλήθος ερωτηματολογίων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες εκμάθησης της στατιστικής ανάλυσης του δικού σου ερωτηματολογίου μέσω των προγραμμάτων SPSS & R.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μαθήματα και υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων με SPSS & R και απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού κια διδακτορικού επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλέξει οι ίδιοι.

Λίστα ερωτηματολογίων

Scoff Questionnaire [SQ-5]

Ερωτηματολόγιο [SQ-5]   Ανάλυση Το ερωτηματολόγιο SCOFF είναι ένα μέτρο πέντε ερωτημάτων που αναπτύχθηκε για να χρησιμεύσει ως ένα απλό, εύκολο να θυμηθεί εργαλείο ελέγχου για διαταραχές της διατροφής. Το εργαλείο σχεδιάστηκε για χρήση τόσο από επαγγελματίες όσο...

The revised Person’s Relating to other Questionnaire [PROQ2-96]

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο των Τύπων Του Σχετίζεσθαι του Ατόμου με τους Άλλους [PROQ2-96]       Συγγραφείς J. Birtchnell και C. Evans (Προσαρμογή: Α ΚαλαΪτζάκη και Ι. Νέστορος). Σκοπός Η αιτιολογία του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις αρνητικές...

Nursing Dimensions Inventory Questionnaire [GR-NDI]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας [ΕΑΝΦ] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI]) δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα ερευνητών του Watson και...

Ευρωπαϊκός Δείκτης Σοβαρότητας της Εξάρτησης Προσαρμογής Πενταετούς Επανεξέτασης (ΕΔΣΕΠΠΕ) EuropASI Follow-up (EASIF)

Ευρωπαϊκός Δείκτης Σοβαρότητας της Εξάρτησης Προσαρμογής Πενταετούς Επανεξέτασης (ΕΔΣΕΠΠΕ) EuropASI Follow-up (EASIF)   Σκοπός δείκτη Στόχος είναι η καταγραφή του κατά πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπηρεσίες θεραπείας σε χρήστες ουσιών (π.χ. αλκοόλ, ναρκωτικά)....

Experiences in Close Relationships-36 [ECR-36]

Βιώματα στις Κοντινές Σχέσεις [ECR-36]     Συγγραφείς   Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της ενήλικης προσκόλλησης με βάση το μοντέλο των δύο διαστάσεων, συγκεκριμένα της διάστασης της αποφυγής και της διάστασης του άγχους.   Σύντομη...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36]

Ερωτηματολόγιο Εξέτασης των Διαταραχών Διατροφής [ΕΞΔΔ-36] Eating Disorders Examination Questionnaire [EDEQ-36] Σκοπός  Στόχος του ερωτηματολογίου [EDEQ-36] είναι να  αξιολογεί τα συμπεριφορικά συμπτώματα των διαταραχών πρόσληψης τροφής, όπως είναι η υπερφαγία και οι...

Psychiatric Evaluation Form (PEF-19)

Psychiatric Evaluation Form (PEF-19) Έντυπο ψυχιατρικής αξιολόγησης (PEF-19) Ανάλυση και στόχος  ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Psychiatrie Evaluation Form (PEF-19) κατασκευάστηκε από τον Spritzer και τους συνεργάτες του το 1972 . Το παρόν ερωτηματολόγιο αξιολογεί...

Burn Specific Health Scale [BSHS-Β-40]

Ειδική Κλίμακα Υγείας στην Εγκαυματική Νόσο [BSHS-Β-40]   Ανάλυση Kλίμακας Η Ειδική Κλίμακα Υγείας (Burn Specific Health Scale [BSHS-Β]) στην Εγκαυματική νόσο είναι η μoναδική κλίμακα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για ασθενείς με εγκάυματα. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον...

Boston Diagnostic Aphasia Examination [BDAE-28]

Διαγνωστική Εξέταση της Βοστόνης για την Αφασία – Σύντομη Εκδοχή [ΔΕΒΑ-28]   Σκοπός Ο βασικός σκοπός του τεστ είναι να αναγνωρίζει την αφασία, καθώς και παρόμοιες διαταραχές. Η χορήγηση γίνεται τόσο σε υγιείς ηλικιωμένους, όσο και σε άτομα με άνοια τύπου...

Εκπαίδευση SPSS & R

KIEL’s Headache Questionnaire [KIEL-HQ-26]

KIEL’s Headache Questionnaire [KIEL-HQ-26] (Tests for Retrospective Evaluation of Primary Headaches on the Basis of the HIS Criteria) Ερωτηματολόγιο Κεφαλαλγίας του KIEL [ΕΚ-KIEL-26] Σκοπός Ερωτηματολογίου Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να συλλεχθούν πληροφορίες...

Reactions to Impairment and Disability Inventory [RIDI-60]

Ερωτηματολόγιο Αντιδράσεων στη Σωματική Βλάβη και τη Δυσλειτουργία   Σκοπός Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο την εκτίμηση των προσωπικών ψυχολογικών αντιδράσεων ενός ατόμου που παρουσιάζει σωματική βλάβη ή δυσλειτουργία. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ινστιτούτα ΕΚΠΑ Ιδρύονται έντεκα Ινστιτούτα στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Οι τίτλοι των ερευνητικών ινστιτούτων είναι οι παρακάτω:   Βιοτεχνολογία Κυκλική Βιο-Οικονομία – Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διευθυντής Κωνσταντίνος Βοργιάς...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολές Τρίκαλα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολές Τρίκαλα   Τα Τρίκαλα είναι πόλη της δυτικής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 ο Δήμος Τρικκαίων έχει πληθυσμό 78.508 κατοίκους. Οι φοιτητικές εστίες δεν...

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ   Ένα ερώτημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια μίας έρευνας ή να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την εκπόνηση κάποιας εργασίας. Όποια και να είναι η αρχική πηγή δημιουργίας του στόχος είναι η απάντηση του με τον πιο ορθό και...

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66]

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66] Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών [TJSQ-66] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο [TJSQ – 66] βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των Herzberg  1959). Αποτελείται από 66 ερωτήσεις που...

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης...

Η δουλειά του Data Analyst

Η δουλειά του Data Analyst Data Analyst Job   Με τι ασχολείται ένας Data Analyst Ο Αναλυτής δεδομένων, συλλέγει δεδομένα και στη συνέχεια μελετάει και επεξεργάζεται τις βάσεις δεδομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαδικτυακή Έρευνα (Online Survey) Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογικών εργαλείων και η αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών βασισμένων αποκλειστικά στο Διαδίκτυο. Επομένως, ως προς τον σχεδιασμό μιας...

Attitudes towards Students with Chronic Diseases [ATSCD-20]

Attitudes towards Students with Chronic Diseases [ATSCD-20] Ανίχνευση των Στάσεων Απέναντι στους Μαθητές με Χρόνια Νοσήματα [ΕΑΣΑΜΧΝ-20]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφούν οι στάσεις που κρατούν οι μαθητές, από 10 έως 12 ετών,...

Ερευνητικά Προγράμματα

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

5η Προκήρυξη Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες Η 5η προκήρυξη υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) έχει ως σκοπό την χρηματοδότηση της διατριβής των υποψηφίων αυτών σε Ανώτατα...

ΟΑΕΔ – Google: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 3.000 ανέργους

Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την...

Προκήρυξη Προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση...

Ερευνητικά Προγράμματα για το 2021

HORIZON EUROPE (2021-2027) Το πρόγραμμα Horizon Europe  είναι ένα επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027, το οποίο έχει ως πρωτεύον στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, του κοινωνικού καθώς και του οικονομικού αντίκτυπου που...

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3367/10.11.2020 απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής». Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της...

Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας

Κοινή Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Εργασίας για την επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία...

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί...

ΑΠΘ: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Κωδικός Πρόσκλησης 189.1b

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του: Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της...

Παράταση υποβολής αιτήσεων – 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις...

ΕΛΙΔΕΚ: «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αποφασίστηκε η άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η συμβολή της DatAnalysis στον επιστημονικό κλάδο διευρύνεται συνεχώς. Η συμμετοχή μας σε συνέδρια και οι δημοσιεύσεις μας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μας τοποθετούν στην κορυφή των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς μας θεσπίζει ως άξιο συνεργάτη για την διεκπεραίωση της δικιάς σας μελέτης.

Δημοσίευση για την ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα

«COVID-19 Lockdown and its Impact on Mental Health in Various Population Groups in Greece: A Cross-Sectional Study»  «Lockdown την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα: μία διατομεακή μελέτη»...

Δημοσίευση για την ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα

«Users’ Satisfaction in a Community Based Mental Health Service Provider in Greece» «Ικανοποίηση των χρηστών σε έναν κοινοτικό πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα»  Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του...

Epilepsy and Diagnostic Dilemmas: The Role of Language and Speech-Related Seizures

Επιληψία και διαγνωστικά διλήμματα: Ο ρόλος της γλώσσας και των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με την ομιλία Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Γλωσσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ENT Private Medical Office, το...

Δημοσίευση σχετικά με την επιληψία και τα διαγνωστικά διλήμματα

Επιληψία και διαγνωστικά διλήμματα: Ο ρόλος της γλώσσας και των επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με την ομιλία Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Γλωσσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ENT Private Medical Office, το...

Association of non-invasive electrocardiographic risk factors with left ventricular systolic function in post-myocardial infarction patients with mildly reduced or preserved ejection fraction: Insights from the PRESERVE-EF study

Συσχέτιση μη επεμβατικών ηλεκτροκαρδιογραφικών παραγόντων κινδύνου με τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: Διαπιστώσεις από τη μελέτη PRESERVE-EF   Συνεργασία Η...

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση

Θεματική Φαινομενολογική Θεμελιώδη Ανάλυση   Η ποιοτική έρευνα εφαρμόζεται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και αποτελεί μία προηγμένη μέθοδος, ιδίως όταν πρόκειται για φαινομενολογία. Η Φαινομενολογική Ανάλυση  έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατανόηση των...

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων

Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων και Συνεντεύξεων Δομή Ερωτηματολογίου Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει την μορφή κλειστού τύπου ερωτήσεων με προκαθορισμένες απαντήσεις από τον ερευνητή ή ανοιχτού τύπου όπου ο ερωτώμενος μπορεί να έχει ελεύθερη διατύπωση. Σχεδιασμός...

The field of business intelligence and data analysis

Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων [The field of business intelligence and data analysis] Περιεχόμενο και σκοπός Ο τομέας του Business Intelligence, ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες...

Narrative reviews

Αφηγηματική Ανασκόπηση (Narrative review) Ανάλυση Αφηγηματικής Ανασκόπησης  Οι αφηγηματικές ανασκοπήσεις (narrative reviews), όπως και οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (literature reviews), τείνουν να είναι κυρίως περιγραφικές, και δεν κάνουν συστηματική αναζήτηση της...

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά