Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ – 5

Ανάλυση Κλίμακας

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 1991και απευθύνεται κυρίως στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Στόχος κλίμακας

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τη συναισθηματική καθώς και τη γνωστική προσαρμογή του παιδιού στην προσχολική ηλικία. Το ερωτηματολόγιο βασίζεται στην εκτίμηση του γονέα ή του εκπαιδευτικού για τυπικές “προβληματικές συμπεριφορές” σε χώρους που αυτοί έχουν άμεσα πρόσβαση.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 αποτελείται από 100 ερωτήσεις οι οποίες περιγράφουν συμπεριφορές οι οποίες όταν εμφανίζονται μαζί υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιου συνδρόμου. Τα σύνδρομα αυτά είναι: συναισθηματικά αντιδραστικός, ανήσυχος, σωματικές ενοχλήσεις, απομόνωση, προβλήματα ύπνου, επιθετική συμπεριφορά και προβλήματα προσοχής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις μέσω μιας αποκριτικής κλίμακας 3-σημείων από το 0 (Δεν ταιριάζει καθόλου) έως το 2 (Ταιριάζει πάρα πολύ ή πολύ συχνά).

Στατιστική Ανάλυση

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 εξάγει μια συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των απαντήσεων όλων των ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Η ελληνική εκδοχή του βασίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο ερευνών που τεκμηριώνουν την εγκυρότητα του ως μέτρο αξιολόγησης του παιδιού στην προσχολική ηλικία.

Βιβλιογραφία:

*Συγγραφείς: Achenbach T.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαούσης Ι.

Tags: Σχολική Ψυχολογία

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis.