Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία (Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]) αναπτύχθηκε από δομημένες συνεντεύξεις με ενήλικες οι οποίοι κάνουν χρήση ινσουλίνης.

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων οι οποίοι κάνουν χρήση της ινσουλίνης.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η κλίμακα αποτελείται συνολικά από 14 ερωτήσεις και περιλαμβάνει τρείς υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με την υπογλυκαιμική εμπειρία. Η κλίμακες αυτές είναι: η αποφυγή της υπογλυκαιμίας, το άγχος της υπογλυκαιμίας και η υπογλυκαιμική αυτοπεποίθηση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) έως 5 (Συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα, η οποία προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών των ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε υποκλίμακα. Επιπλέον εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως μέσο όρο των βαθμολογιών των ερωτήσεων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία είχε καλή εσωτερική συνέπεια και επαρκή αξιοπιστία για κάθε μια από τις 3 υποκλίμακες με τους συντελεστές Cronbach’s να κυμαίνονται από 0,75-0,80.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Polonsky WH, Fisher L, Hessler D, Edelman SV

Tags: Κλίμακα

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis.