Κλίμακα  Γονικού Δεσμού

Parental Bonding Instrument [PBI]

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα Γονικού Δεσμού κατασκευάστηκε το 1979 από τον Parker και  αξιολογεί δύο διαστάσεις της γονικής συμπεριφοράς, την Φροντίδα και την Τάση για Υπερπροστασία.

Στόχος

Η κλίμακα Γονικού Δεσμού δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την αντίληψη ενός παιδιού αναφορικά με την σχέση μεταξύ γονέα-παιδιού, το οποίο χωρίζεται σε δύο υποκλίμακες, την φροντίδα και τον έλεγχο/προστασία. Η φροντίδα ορίζεται από τη στοργή, τη συναισθηματική θαλπωρή, την κατανόηση και την εγγύτητα, αλλά και από την ψυχρότητα, την αδιαφορία και την παραμέληση. Η δεύτερη υποκλίμακα αποτελείται από τον έλεγχο, την υπερπροστασία, την παρεμβατικότητα, την υπερβολική επαφή, καθώς επίσης και από την ενθάρρυνση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας

Βαθμονόμηση των ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις σκεπτόμενοι τη συμπεριφορά των γονέων τους απέναντι τους. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-4 διαβαθμίσεων από το 1(Διαφωνώ απόλυτα) έως το 4(Συμφωνώ απόλυτα). Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν διαφορετικές φόρμες για τον πατέρα και για τη μητέρα. Δεν υπάρχουν λάθος και σωστές απαντήσεις, έτσι ο συμμετέχων μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια για το πως του συμπεριφέρονται οι γονείς του και όχι για το πως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται.

Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των απαντήσεων στις επιμέρους προτάσεις και το εύρος της κυμαίνεται από 25 έως 100. Οι υψηλές τιμές αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα επίπεδα παρεχόμενης φροντίδας από το γονέα, προστατευτική και περιοριστική διάθεση απέναντι στο παιδί και υψηλότερα επίπεδα ελέγχου ή μικρότερα επίπεδα παρεχόμενης ανεξαρτησίας. Ενώ, οι χαμηλότερες τιμές αντιστοιχούν σε μικρότερα επίπεδα παρεχόμενης φροντίδας ή υψηλότερα επίπεδα απόρριψης του παιδιού από το γονέα, σε μικρότερα επίπεδα προστατευτικής και περιοριστικής διάθεσης και αντιστοιχούν και σε μικρότερα επίπεδα αυταρχικότητας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Sideridis και Kafetsios και έχει μεταφραστεί, βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η αξιοπιστία ήταν μέτρια με συντελεστή Cronbach’s a στη διάσταση «φροντίδα» 0,851 και στη διάσταση «υπερπροστασίας» 0,688. Το PBI δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Ως εκ τούτου, οι κλινικοί γιατροί και οι ερευνητές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν το μέτρο χωρίς να λάβουν άδεια.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: G. Parker. (1979)

Προσαρμογή στα ελληνικά: Γ. Σιδερίδης και Κ. Καφέτσιος.

Tags: Parental Bonding Instrument [PBI], Κλίμακα Γονικού Δεσμού, πατρότητα, μητρότητα, ανάλυση ερωτηματολογίου