Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας (Self-Perceived Communication Competence Scale [SPCC-12]) αναπτύχθηκε το 1988 από τους McCroskeys’ και χρησιμοποιείται ως μέτρο ελέγχου της επικοινωνιακής δεινότητας.

Στόχος κλίμακας

Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας δημιουργήθηκε με σκοπό οι ερωτηθέντες να αυτό-αξιολογήσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν με τον κοινωνικό τους περίγυρο, μέσω ερωτήσεων αυτό-αναφοράς.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Το SPCC αποτελείται συνολικά από 12 ερωτήματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικά πλαίσια επικοινωνίας, τη δημόσια ομιλία, την ομιλία σε μεγάλη συνάντηση, την ομιλία σε μικρή ομάδα και την ομιλία σε δυάδα – και τρεις κοινούς τύπους δέκτες – ξένους, γνωστούς και φίλους.

Στατιστική ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτιμήσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα, μέσω των ερωτήσεων σε μια κλίμακα από το 0 (πλήρως ανίκανος) έως το 100 (πλήρως ικανός).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το SPCC πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της επικοινωνιακής δεινότητας. Τα επίπεδα εσωτερικής συνέπειας έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για τα βασικά πλαίσια επικοινωνίας ο δείκτης  κυμάνθηκε  α= 0.67-0.87, εκτός από την δυαδική ομάδα (α= 0.44), ενώ για το συνολικό SPCC το Cronbach’s alpha ήταν α= 0.92.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: McCroskey, J. C., & McCroskey, L. L.

Tags: ικανότητα

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis