Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών

Ανάλυση κλίμακας

Το Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών (Woman Abuse Screening Tool [WAST-8]) κατασκευάστηκε το 2000 από το Κέντρο Μελετών Οικογενειακής Ιατρικής (J.B.B., G.S.) του Τμήματος Οικογενειακής Ιατρικής (B.L.,G.S.), (Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο) από μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής την Δρ. Brown.

Στόχος κλίμακας

Σκοπός της δημιουργίας της κλίμακας WAST είναι να ανιχνεύσει τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες στο πλαίσιο της οικογενειακής ή της ερωτικής σχέσης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το WAST αποτελείται συνολικά από 8 ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δόθηκαν χρησιμοποιώντας μια 3-βάθμια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από 1 (ποτέ ή κανένα) έως το 3 (πολλά ή συχνά), οι οποίες είναι ανάλογες με τη συχνότητα ή και την ένταση της κακοποίησης που ενδεχομένως δέχονται οι ερωτηθείς.

Στατιστική ανάλυση

Τα ερωτήματα του WAST καταγράφονται από όλους τους συμμετέχοντες και αθροίζονται για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας. Το εύρος της συνολικής βαθμολογίας κυμαίνεται από 8 έως 24 και ο δημιουργός του εργαλείου προτείνει ως σημείο αποκοπής το 13, για να δείξει την παρουσία κακοποίησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το WAST παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή και επαρκή αξιοπιστία. Έπειτα από έρευνα που είχε γίνει, ο δείκτης Cronbach’s alpha έδειξε 0.75. Η κλίμακα έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα από την Vivilaki και τους συνεργάτες της.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Κέντρο Μελετών Οικογενειακής Ιατρικής (J.B.B., G.S.) του Τμήματος Οικογενειακής Ιατρικής (B.L.,G.S.)

Μετάφραση: V.G. Vivilaki, V. Dafermos, Ev. Patelarou, D. Bick, Ar. Syngelaki, N.D. Tsopelas, P. Bitsios, E.T. Petridou, Al.N. Vgontzas, Chr. Lionis

Tags: κακοποίηση

Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Datanalysis