Youth Self Report [YSR-112]

Youth Self Report [YSR-112]

Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach (Youth Self Report [YSR-112]) κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 2003 και συμπληρώνεται από εφήβους οι οποίοι περιγράφουν οι ίδιοι το πόσο λειτουργικοί θεωρούν ότι είναι. Στόχος...
Youth Self Report [YSR-112]

Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]

 Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Ανάλυση Κλίμακας To Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]) δημιουργήθηκε από τον T. Achenbach το 1966. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο...
Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, το ερωτηματολόγιο της συγχώρησης δημοσιεύθηκε από τους...
Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]

Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]

Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]) δημιουργήθηκε το 1998 από τους Kelly Brennan, Catherine Clark και Phillip Shaver και χωρίζεται σε δύο...
Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

The Connor-Davidson Resilience Scale [CD-RISK-25]

Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor-Davidson Ανάλυση Κλίμακας H Κλίμακα Ανθεκτικότητας Connor Davidson (The Connor-Davidson Resilience Scale  [CD-RISK-25]) κατασκευάστηκε από τους Connor και Davidson το 2003 με σκοπό τη μέτρηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στον γενικό...
Hope Scale [HS-12]

Hope Scale [HS-12]

Κλίμακα Ελπίδας Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 με σκοπό να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας των ατόμων μέσω  προτάσεων αυτοαναφοράς. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας δημιουργήθηκε με...
The Category List of Good Moments Scale  [CLGMS-12]

The Category List of Good Moments Scale [CLGMS-12]

Κλίμακα Σημαντικών Ενδοσυνεδριακών Στιγμών   Ανάλυση Kλίμακας H Κλίμακα Σημαντικών Ενδοσυνεδριακών Στιγμών (The Category List of Good Moments Scale  [CLGMS-12]) κατασκευάστηκε από τους Mahrer και Nadler το 1986 με σκοπό να εντοπίσει και να κατηγοριοποιήσει...
Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Oxford Happiness Scale [OHS-29]

Κλίμακα Ευτυχίας Οξφόρδης   Ανάλυση κλίμακας H Κλίμακα Ευτυχίας της Οξφόρδης (Oxford Happiness Scale [OHS-29]) κατασκευάστηκε από τους Hills και Argyle το 2002 με σκοπό να αξιολογήσει βασικές διαστάσεις της υποκειμενικής ευεξίας. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα...