Ολοκλήρωση των τελετών ορκωμοσίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στην Πάτρα

Στις 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, ενώ παράλληλα απονεμήθηκαν και οι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών στον χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (www.eap.gr), στην Πάτρα. Στην τελετή ορκωμοσίας...