Αdjective Q-set [AQset-43]

Αdjective Q-set [AQset-43]

Τεστ Προσωπικότητας Adjective Q-set για Εφήβους Ανάλυση Τεστ Το τεστ Adjective Q-set [AQ-set 43] κατασκευάστηκε από τους Block και Block to 1980. Εκτός από τις πάρα πολλές εφαρμογές που έχει, το εν λόγω τεστ αναφέρεται κυρίως στην προσωπικότητα των εφήβων και δη στην...
Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης ( Sense of Coherence Scale [SOC-29]) δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky προκειμένου να διερευνήσει την έννοια της εσωτερικής συγκρότησης. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα SOC κατασκευάστηκε...
Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7]

Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7]

Καταγραφή Περιέργειας και Ενεργητικής Διερεύνησης   Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Περιέργειας και Ενεργητικής Διευρεύνησης (Curiosity and Exploration Inventory [CEI-7] ) δημιουργήθηκε το 2004 από τους Αμερικανούς συγγραφείςKashdan, Rose, Fincham του Πανεπιστημίου της...
Gala Self-Esteem Test [GSET- 50]

Gala Self-Esteem Test [GSET- 50]

Τεστ Αυτοεκτίμησης Ανάλυση κλίμακας Το Τεστ Αυτοεκτίμησης (Gala Self-Esteem Test [GSET- 50] δημιουργήθηκε από τους Swiatkewicz, Galanakis, Stalikas το 2006. Στόχος κλίμακας Η κλίμακα Gala self-Esteem Test αποτελεί κλίμακα αυτοαναφοράς και στοχεύει στη μέτρηση και την...
Αdjective Q-set [AQset-43]

COPING ORIENTATION TO PROBLEMS EXPERIENCED [COPE-28]

Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων   Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων (Coping Orientation to Problems Experienced[COPE-28]) συζητήθηκε πρώτη φορά από τους Lazarus και Folkman το 1984, από τότε έχουν δημιουργηθεί πολλές κλίμακες...
Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Τεστ Προσωπικότητας Ανάλυση Κλίμακας Το Gala Τεστ Προσωπικότητας (Gala Personality Test [GPT-50]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2006 με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διαστάσεις, πτυχές...
Life Orientation Test [LOT-10]

Life Orientation Test [LOT-10]

Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας Ανάλυση Κλίμακας Το Eρωτηματολόγιο Αισιοδοξίας (Life Orientation Test [LOT-10]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1985 από τους Scheier and Carver και έπειτα αναδημοσιεύτηκε το 1994. Σκοπός των ερωτήσεων ήταν να μετρήσουν τον βαθμό...
Life Orientation Test [LOT-10]

Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-84]

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck αναπτύχθηκε από τους H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck το 1975 και είναι ένα μέσο αυτό-αναφοράς που βασίζεται στη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck.

Interpersonal Reactivity Index [IRI-28]

Interpersonal Reactivity Index [IRI-28]

Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης Ανάλυση Κλίμακας Η  Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index [IR-28]) δημιουργήθηκε από τον Davis κατά τις χρονολογίες 1980-1983 για να φτάσει στην βελτιωμένη εκδοχή των 28 ερωτήσεων...