ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τι είναι το Ερωτηματολόγιο; Το Ερωτηματολόγιο (Questionnaire) είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος τίθεται σε θέση να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά. Ένα ερωτηματολόγιο δύναται να συμπληρωθεί σε έντυπη ή...
Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]

Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]

Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας ( Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]) κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 ως ένα σύντομο και εύκολο στη διαχείριση μέτρο ελέγχου της αντανακλαστικής...
Inventory of Strengths-Brief [VIA-120]

Inventory of Strengths-Brief [VIA-120]

Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα   Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα (Inventory of Strengths- Brief [VIA-20]) κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman το 2004 και είναι μία σύντομη μορφή του αρχικού ερωτηματολογίου...
Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]

Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]

Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]) κατασκευάστηκε από τον Ajzen το 1985, ξεκίνησε ως Θεωρία της Λογικής Δράσης το 1980 για...
International Teacher 2000[ΙΤ-56]

International Teacher 2000[ΙΤ-56]

Κλίμακα “Διεθνής Δάσκαλος 2000” Ανάλυση κλίμακας Η Kλίμακα “Δειθνής Δάσκαλος” (International Teacher 2000[ ΙΤ-56]) δημιουργήθηκε από τους Dinham and Scott το 2000 και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές αγγλόφωνες χώρες καθώς και σε άλλες χώρες όπως...
Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών/τριών Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών( Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011, λόγω έλλειψης ενός συγκεκριμένου οργάνου αξιολόγησης...
Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]

Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]

Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας Ανάλυση κλίμακας Το Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας(Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]) κατασκευάστηκε από τον Vogindroukas το 2020 και είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που επικεντρώνεται σε...
Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]

Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]

Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας( Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]) κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 και είναι ένα σύντομο  μέτρο αυτοαναφοράς του ερωτηματολογίου RFQ-54....
The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [ΤSES-24]

The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [ΤSES-24]

Ερωτηματολόγιο Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών Ανάλυση κλίμακας  Το ερωτηματολόγιο Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [SES-24]) κατασκευάστηκε από τους Tschannen Moran και Woolfolk-Hoy (2001) προκειμένου να αξιολογήσει...
VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]

VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]

Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα Ανάλυση κλίμακας Το ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα ( VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]) κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman (2004) και βασίζεται στην κατηγοριοποίηση Values In Action. Στόχος...
Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]

Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]

Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών κρίσεων Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών κρίσεων(Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]) κατασκευάστηκε από τους Cramer και French το 2001. Οι επιληπτικές κρίσεις στους ασθενείς παραδοσιακά...
Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης(Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7])  κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα αυτοαξιολόγησης καταστάσεων του άγχους και της...
Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης ( Sense of Coherence Scale [SOC-29]) δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky προκειμένου να διερευνήσει την έννοια της εσωτερικής συγκρότησης. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα SOC κατασκευάστηκε...
Symptom Checklist 90-R [SCL-90]

Symptom Checklist 90-R [SCL-90]

Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας   Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist 90-R [SCL-90]) αναπτύχθηκε από τον από τον Derogatis (1977) και επικεντρώνεται στην καταγραφή της ήδη υπάρχουσας ψυχοπαθολογίας. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας...
Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]

Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]

Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]) κατασκευάστηκε από τον Raskin και Ηall το 1979 και ασχολείται με την ψυχολογική υγεία και την ανθεκτικότητα,...
Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]

Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]

Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με τη Μηχανοργάνωση Ανάλυση κλίμακας Το Eρωτηματολόγιο Νοοτροπίες Νοσοκόμων Αναφορικά με την Μηχανογράνωση (Nurses Attitudes Toward Computerization [NATC-20]) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τους Brodt και Stronge το 1986 προκειμένου να...
Geriatric Oral Health Assessment Index [GOHAI-12]

Geriatric Oral Health Assessment Index [GOHAI-12]

Δείκτης GOHAI Ανάλυση κλίμακας Ο δείκτης GOHAI δημιουργήθηκε το 1990 από τους Atichison και Dolan για να αναγνωρίσει τα στοματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Στόχος κλίμακας Ο δείκτης GOHAI αναπτύχθηκε για να αυτό-αξιολογήσουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς...
Short Anxiety Screening Test [SAST]

Short Anxiety Screening Test [SAST]

Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους Short Anxiety Screening Test [SAST] Ανάλυση κλίμακας Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους, αποτελεί ένα απλό εργαλείο το οποίο εντοπίζει τις διαταραχές άγχους στους ηλικιωμένους. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το...
Unrealistic Optimism Scale [UOS]

Unrealistic Optimism Scale [UOS]

Κλίμακα Μη Ρεαλιστικής Αισιοδοξίας Unrealistic Optimism Scale [UOS] Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα Μη ρεαλιστικής Αισιοδοξίας, αποτελεί ένα εργαλείο αυτό-αναφοράς κατασκευάστηκε από τους Μαμαλάκη και Τριλίβα προκειμένου να μελετήσει το επίπεδο αισιοδοξίας. Στόχος Η...

Marital Happiness Scale [MHS]

Κλίμακα Ικανοποίησης από το Γάμο Marital Happiness Scale [MHS] Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα ικανοποίησης από τον γάμο κατασκευάστηκε από τους Azrin, Naster και Jones το 1973 και προσαρμόστηκε από τον Xάιντς το 1995. Στόχος Η κλίμακα ικανοποίησης από τον γάμο...