ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ερωτηματολόγιο [Questionnaire] Τι είναι το Ερωτηματολόγιο; Το Ερωτηματολόγιο [Questionnaire], αποτελεί ένα είδος ποσσοτικής έρευνας και είναι μια σειρά από δομημένες ερωτήσεις, στις οποίες ο ερωτώμενος τίθεται σε θέση να απαντήσει γραπτά και με μία συγκεκριμένη σειρά....

Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]

Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας [RFQ-54] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας (Reflective Functioning Questionnaire [RFQ-54]) είναι ένα ψυχομετρικό τεστ, ενώ κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 ως ένα σύντομο και εύκολο...

Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]

Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών [PVQ-40] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών (Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]), κατατάσσεται στην κατηγορία των ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας. Αποτελεί ένα εναλλακτικό και λιγότερο πολύπλοκο εργαλείο με σκοπό να...

Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]

Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς [TPB-42]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]) κατασκευάστηκε από τον Ajzen το 1985, ξεκίνησε ως Θεωρία της Λογικής...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]

Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας [ΑΠΚΕ-21] Ανάλυση ΑΠΚΕ-21 Το Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας(Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]) είναι ένα ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων. Κατασκευάστηκε από τον Vogindroukas το 2020 και είναι ένα...

The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [ΤSES-24]

Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών [TSES-24] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [TSES-24]) κατασκευάστηκε από τους Tschannen Moran και Woolfolk-Hoy (2001)...

Toronto Empathy Questionnaire [TEQ-16]

Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Ενσυναίσθησης του Τορόντο (Toronto Empathy Questionnaire [TEQ-16]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Δημιουργήθηκε από τον Spreng και τους συνεργάτες του το 2009...

Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]

Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων (Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]) κατασκευάστηκε από τους Cramer και French το 2001. Οι επιληπτικές κρίσεις στους ασθενείς...

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30]

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Σύντομη μορφή   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 2006 οι Petrides και Furnham δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο: Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30] για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης....

Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]

Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας [HQ SF-12&36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε...

The Nottingham Health Profile [NHP-38]

Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham [NHP-38]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham (The Nottingham Health Profile [NHP-38])  είναι ένα αυτό-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και δημιουργήθηκε το 1980 από τους Hunt και McEwen για μα...

Short Anxiety Screening Test [SAST-10]

Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους [SAST-10]   Ανάλυση και Στόχος Τεστ Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους, αποτελεί ένα απλό εργαλείο το οποίο εντοπίζει τις διαταραχές άγχους στους ηλικιωμένους. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους...

Unrealistic Optimism Scale [UOS-16]

Κλίμακα Μη Ρεαλιστικής Αισιοδοξίας [ΚΜΡΑ-16] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Μη ρεαλιστικής Αισιοδοξίας, αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτό-αναφοράς. Κατασκευάστηκε από τους Μαμαλάκη και Τριλίβα το 2002 προκειμένου να μελετήσει το επίπεδο αισιοδοξίας....

Relationship Attribution Measure [RAM-36]

Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις [ΕΑΣ-36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις (Relationship Attribution Measure [RAM-18]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1992 από τους Fincham και Bradbury με σκοπό να μετρήσει τις αποδόσεις για τις...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Group Environment Questionnaire [GEQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος [GEQ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε...

Leadership Practices Inventory [LPI-30]

Απογραφή Πρακτικής Ηγεσίας [LPI-30]   Ανάλυση Κλίμακας Το μοντέλο Απογραφής Πρακτικής Ηγεσίας (Leadership Practices Inventory [LPI-30]) σχεδιάστηκε το 1987 από τους Kouzes, J. M. και Posner, B. Z. Δημιουργήθηκε διότι οι συγγραφείς του ήταν περίεργοι για το πώς...

Family Assessment Devise [FAD-60]

Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας [FAD-60]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Οικογένειας (Family Assessment Devise [FAD-60]) αναπτύχθηκε το 1983 από τον N. Epstein και την ερευνητική ομάδα του οικογενειακής θεραπείας για να ονομάσει και να...